ROZHODUJE POČET KLADNÝCH HLASŮ!!!

Užívání záporných hlasů v domnění, že tím eliminujete projekty soupeřící ve stejné kategorii je neférové a jde o nepochopení platných pravidel.

Zásadách participativního rozpočtu, bod G.8 je podrobně stanovený postup při vyhodnocení hlasování – Projekty jsou seřazeny podle kladných hlasů. Až v momentu, kdy dojde ke shodě, že mají projekty stejný počet kladných hlasů, rozhoduje počet záporných.

Pouze v případě, že projekt získá více záporných než kladných hlasů dojde k vyřazení daného projektu.