Veřejná setkání

Všechny uskutečnitelné projekty budou představeny na veřejných setkáních na jednotlivých kontaktních místech v rámci daného ORP.

Tato setkání slouží k dialogu a diskuzi nad předloženými návrhy projektů jak mezi navrhovateli navzájem, tak mezi navrhovateli a občany. Cílem je umožnit veřejnou diskuzi nad jednotlivými návrhy a také prezentovat veřejně zpětnou vazbu kraje, resp. krajského úřadu (případně obce) k jednotlivým návrhům.

Veřejná setkání se budou konat ve všední dny v odpoledních a večerních hodinách. Budou svolána nejméně 14 dní před jejich konáním a to vždy minimálně následujícím způsobem:

  1. Zveřejněním na internetových stránkách.
  2. Zveřejněním na Kontaktních místech.
  3. Pozváním autorů jednotlivých návrhů prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky.

Veřejné setkání je řízeno facilitátorem za přítomnosti koordinátora (nebo jiné koordinátorem pověřené osoby) a případně zástupců dotčených odborů krajského úřadu a zástupců samosprávy krajské a obecní. V případě, že se navrhovatel nebude moci z vážných důvodů zúčastnit veřejné prezentace svého návrhu, může se nechat zastoupit další osobou nebo bude zastoupen koordinátorem.