Závlaha, divácké zázemí a bezpečná branka pro fotbalové hřiště v Poříčí nad Sázavou

Jaroslav Platil
347 950 Kč
471 líbí se mi
Poříčí nad Sázavou
Sport a volný čas

Fotbalové hřiště v Poříčí má díky své početné členské základně i pestrou šíři mužstev, která čítají šest věkových kategorií mládeže a tři mužstva dospělých (předpřípravka, mladší přípravka, starší přípravka A, starší přípravka B, starší žáci, dorost, A tým, B tým a stará garda). V současné době se potýkáme s nevyhovujícím zázemím pro hráče i diváky. Cílem projektu je vybudování závlahového systému včetně využití vodní nádrže na mládežnickém trávníku a pořízení přenosné bezpečné branky o rozměrech 7,32 x 2,44 m.

Areál SK Posázavan Poříčí nad Sázavou má hlavní hřiště a nově vybudované i hřiště pro mládež. V plánu je pořízení nového posezení pro diváky (lavičky) a závlahový systém mládežnického hřiště. Prostředky z tohoto projektu zajistí komfortní a kulturní prostředí v areálu fotbalového stadionu. I v letních měsících tak bude zajištěna dobrá údržba mládežnického hřiště. Díky vybudování zavlažování zajistíme naší mládeži kvalitní tréninkové podmínky.

Veřejný přínos projektu

Veřejný zájem je v udržení dětí u sportu v kvalitním prostředí. Chceme zajistit bezpečnost v celém areálu, ale i kulturní prostředí pro sportovní činnost na kvalitních herních plochách.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Montáž zavlažovacího systému
53 000 Kč
Provedení a zapojení elektroinstalace
15 000 Kč
Zemní práce, uložení zeminy, zásyp
44 000 Kč
Bezpečná branka
25 450 Kč
Lavičky
44 500 Kč
Materiál (elektro materiál, potrubí, šachty, ventily)
189 000 Kč
Projektová dokumentace
0 Kč
Údržba a vypouštění vody po sezóně
12 000 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-35 000 Kč
Cena celkem
347 950 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Koordinátor projektu
Nesplňuje jednu z podmínek (Zásady – D.3.3) a to, že realizovaný projekt musí být na majetku obce/města nebo kraje, případně jimi zřizované právnické organizace. V tomto případě se jedná o soukromý majetek Sportovní klub POSÁZAVAN Poříčí nad Sázavou z.s..
Neproveditelný