Výzva

Z důvodu zhoršení finančního výhledu Středočeského kraje a v důsledku COVID-19 a uvažovaných daňových změn pro příští rok, dochází v rozpočtu Středočeského kraje k přehodnocení priorit a hledání úspor.
Rada Středočeského kraje schválila na svém zasedání dne 26.11.2020 usnesení č. 043-84/2020/RK o ukončení nově vypsaného ročníku 2021 participativního rozpočtu Středočeského kraje.

VÝZVA PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU STŘEDOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2021

Rada Středočeského kraje schválila dne 21. září 2020 svým usnesením č. 039-69/2020/RK Výzvu pro podávání návrhů projektů do participativního rozpočtu Středočeského kraje pro rok 2021 s následujícími kritérii:

1. Finanční částka vyčleněna na realizaci projektů participativního rozpočtu v roce 2021 činí 50 000 000 Kč.

2. Maximální výše podpory jednoho projektu je 400 000 Kč.

Rozdělení výše alokovaných prostředků pro jednotlivé ORP a jejich podskupiny:

Minimum 400 000 Kč
Maximum 1 500 000 Kč

podskupiny podle počtu obyvatel
obec s rozšířenou působností (ORP) 3000+ 500-2999 499-
Benešov 1 100 000 Kč 900 000 Kč 400 000 Kč
Beroun 1 200 000 Kč 900 000 Kč 400 000 Kč
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 400 000 Kč
Čáslav 400 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč
Černošice 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 400 000 Kč
Český Brod 400 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč
Dobříš 400 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč
Hořovice 400 000 Kč 600 000 Kč 400 000 Kč
Kladno 1 500 000 Kč 1 300 000 Kč 400 000 Kč
Kolín 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 400 000 Kč
Kralupy nad Vltavou 700 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč
Kutná Hora 1 000 000 Kč 500 000 Kč 400 000 Kč
Lysá nad Labem 800 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč
Mělník 700 000 Kč 700 000 Kč 400 000 Kč
Mladá Boleslav 1 500 000 Kč 900 000 Kč 600 000 Kč
Mnichovo Hradiště 400 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč
Neratovice 700 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč
Nymburk 700 000 Kč 600 000 Kč 400 000 Kč
Poděbrady 500 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč
Příbram 1 500 000 Kč 600 000 Kč 500 000 Kč
Rakovník 800 000 Kč 800 000 Kč 400 000 Kč
Říčany 1 000 000 Kč 1 400 000 Kč 400 000 Kč
Sedlčany 400 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč
Slaný 700 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč
Vlašim 400 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč
Votice 400 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč

Projekty lze financovat jen v úplné požadované výši finančních prostředků. V rámci každé podskupiny ORP nevyčerpané prostředky budou použity na financování dalších nejlépe hodnocených projektů v rámci podskupiny ORP. Zbylé prostředky budou použity na nejlépe hodnocené projekty v rámci celé ORP.

3. Harmonogram participativního rozpočtu 2021:

TERMÍN PROCES
01.11. 2020 – 31.01. 2021 Podávání návrhů projektů
01.11. 2020 – 07.02. 2021 Sběr podpory pro návrhy
07.02. 2021 – 31.05. 2021 Veřejná setkání s občany
01.02. 2021 – 30.04. 2021 Posuzování projektů úřadem
01.05. 2021 – 31.05. 2021 Hlasování občanů
Od 01.07. 2021 Realizace vítězných projektů

4. Veškeré informace jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách.

5. Projekty je možné podávat a hlasovat o nich prostřednictvím webových stránek mujkraj.kr-stredocesky.cz nebo pomocí předem připraveného formuláře, osobně u koordinátorů participativního rozpočtu při veřejném projednávání, případně poštou na adresu Zborovská 11, 150 21 Praha 5, s označením obálky „MŮJ KRAJ“.

6. Formuláře a podpisové archy budou k dispozici na webových stránkách nebo k vyzvednutí u koordinátorů.

Proces participativního rozpočtu a náležitostí návrhu projektů se řídí Zásadami participativního rozpočtu Středočeského kraje a touto Výzvou.

Rada kraje si vyhrazuje právo pozastavit (případně ukončit) podávání návrhů v případě, že množství posuzovaných projektů překročí kapacitu úřadu.