LÁZNĚNÍ

Veronika Beldíková
399 000 Kč
0 líbí se mi
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Sociální služby

LÁZNĚNÍ Autorský projekt je zaměřen na poskytování terapeutické podpory a pomoci jednotlivcům a rodinám formou níže uvedených terapeutických aktivit: – CELOSTNÍ INDIVIDUÁLNÍ A SKUPINOVÁ MUZIKOTERAPIE – TECHNIKA BAZÁLNÍ STIMULACE – AROMATERAPIE

LÁZNĚNÍ
Autorský projekt je zaměřen na poskytování
terapeutické podpory a pomoci jednotlivcům a rodinám
formou níže uvedených terapeutických aktivit:

– CELOSTNÍ INDIVIDUÁLNÍ A SKUPINOVÁ MUZIKOTERAPIE

– TECHNIKA BAZÁLNÍ STIMULACE

– AROMATERAPIE

Cílové skupiny projektu:
• klienti v domácí péči, kteří jsou trvale upoutáni na lůžko z důvodu neléčitelné nemoci či těžkého zdravotního postižení a jejich rodinám, které o ně pečují

• klienti, zejména děti a senioři, pobývající ve zdravotnických zařízeních
či zařízeních poskytujících sociálních služby

• děti s poruchou autistického spektra (PAS), s mentálním či tělesným postižením a jejich rodinám, které o ně pečují

• klienti v péči psychologa trpící depresí či syndromem vyhoření

• pracovníci zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, sociální pracovníci, pedagogové v rámci prevence syndromu profesního vyhoření

Muzikoterapie


Muzikoterapie jako jedna z uměleckých terapií působí na člověka celostně; využívá hudby, ticha, rytmu, zvuků, tónu, zpěvu. Léčebnou metodou může být práce s hudbou formou hudební improvizace, tak i její poslouchání, vnímání či jiné kreativní zpracování pohybem či výtvarnou formou.
Muzikoterapie využívá verbální i neverbální techniky. Verbalizovat můžeme zpěvem, rytmizací slov, výkřiky i šeptem. Neverbálně pracujeme s hudbou, rytmem a zvuky. Části lidského těla rezonují s jednotlivými zvuky a tóny. Pomocí těchto tónů můžeme pracovat na uvolňování napětí v různých částech našeho těla či naopak na jejich stimulaci.
Zpěv a práce s dechem má velký vliv na další fyzické a psychické procesy.
Při muzikoterapii používáme s klienty různé druhy terapeutických hudebních nástrojů. Jedná se o melodické nástroje v pentatonickém ladění či nástroje vydávající přirozené harmonické tóny s léčebným efektem.
Hudba může působit relaxačně či stimulovat energii.
Melodie, rytmus a zvuk jsou prostředkem vzájemné komunikace a exprese vnitřních světů člověka…
Využití působení zvuku a hudby na člověka je, společně s dotekem, jedním z bazálních nástrojů terapeutické podpory.
“Hudba a rytmus nacházejí cestu k nejskrytějším místům duše.”
Platón

Bazální stimulace

Bazální stimulace® je koncept, který podporuje v nezákladnější (bazální) rovině lidské vnímání a komunikaci.
Každý člověk vnímá pomocí smyslů, smyslových orgánů, které vznikají a vyvíjejí se již v embryonální fázi a mají od narození až do smrti nenahraditelný význam. Díky smyslům tedy můžeme vnímat sebe sama a okolní svět.
Aby se dítě zdárně vyvíjelo po narození, je odkázáno na trvalý přísun podnětů. Ten je předpokladem vývoje diferencovaných mozkových struktur. Kognitivní vývoj si nelze představit bez prodělané zkušenosti s pohybem. Kognitivní vývoj zahrnuje vnímání, myšlení, pozornost, rozvoj řeči a také doprovodných emocionálních a sociálních procesů. Je tedy potřeba poskytnout a umožnit i dítěti s vrozeným postižením dostatek pohybových zkušeností. Totéž platí v ošetřovatelské péči ve vztahu k dospělým klientům. Mozek disponuje schopností uchovávat své životní návyky v paměťových dráhách ve více svých regionech a to mu dává šanci cílenou stimulací uložených vzpomínek znovu aktivovat jeho činnost.
Kontinuální stimulace smyslových orgánů dle konceptu Bazální stimulace® umožňuje vznik nových dendritických spojení v mozku a novou neuronální organizaci v jeho určitých regionech.
Tuto skutečnost lze využít v péči o postižené klienty, ale také o pacienty po traumatických či jiných postiženích mozku. Podpora vnímání spočívá v podpoře reprodukce paměťových stop z dřívějších vývojových fází. Předpokladem je poskytnutí dostatku adekvátních podnětů, aby mohlo dojít k budování neuronálních struktur. Podněty, které v péči poskytujeme musí být vhodně a individuálně strukturované. Péče dle principů Bazální stimulace® redukuje stres a podněcuje vlastní vývoj klienta.Techniky konceptu vyžadují kontinuální trénink a musí být především správně provedeny, abychom dosáhli terapeutického cíle. Proto mohou techniky aplikovat do péče jen absolventi certifikovaných kurzů Bazální stimulace®.

Aromaterapie

Aromaterapie je druh terapie, která užívá rostlinné těkavé látky známé jako éterické oleje a další vonné složky za účelem harmonizace mysli, nálady, procesu poznávání nebo zdraví.
Aromaterapie doslova znamená „léčbu pomocí vůní”. Je složena ze dvou slov: „aroma” – vůně a „terapie” – léčba.
„Aromaterapie je účinný způsob použití stoprocentně přírodních éterických olejů pro zlepšení zdraví, prevenci onemocnění a zmírnění psychosomatických obtíží. Inhalací se molekuly éterického oleje dostávají přes dýchací systém do krevního oběhu a vyvolávají fyzickou odezvu svými konkrétními účinky. Mohou stimulovat, posilovat či relaxovat, mohou podporovat krevní oběh či lymfatický systém a harmonizovat činnost tělesných funkcí. Pomocí čichového nervu se éterické oleje dostávají do limbického centra v mozku, kde vyvolávají odezvu na emoční úrovni. Mohou tedy přinášet pocity radosti, klidu, optimismu, uvolňují stres a emoční bloky, harmonizují stav mysli a duše.
Éterické oleje jsou vonné koncentrované výtažky z rostlin, získávají se tradičními metodami jako jsou destilace a lisování za studena, které uchovávají terapeutické vlastnosti rostliny. Různé části rostlin – květy, plody, kořeny, listy, kůry, dřevo – obsahují éterický olej a dávají nám tak nejúčinnější přírodní léčebné prostředky. Každý olej má své jedinečné vlastnosti, kterých se využívá pro specifické účely, některé vlastnosti jsou mnohým olejům společné – jsou antiseptické a většina z nich má silné protivirové a antibakteriální účinky. Některé oleje stimulují tělo, mysl či emoce, jiné naopak zklidňují.

Veřejný přínos projektu

Terapeutické aktivity projektu mohou využít především klienti, kteří jsou vzhledem ke svému zdravotnímu stavu imobilní. Lektor bude v případě potřeby terapeutické aktivity realizovat přímo v domácím prostředí klientů.
V návaznosti na projekt „Pečovat a žít doma je normální“, který je orientován na podporu neformálních pečovatelů, tj. členů rodiny, kteří trvale pečují o svého blízkého v domácím prostředí, chceme těmto pečovatelům nabídnout využití terapeutických aktivit jako formu prevence sociální izolace a syndromu vyhoření.
Terapeutické aktivity budou též poskytovány potřebným klientům (zejména dětem a seniorům) pobývajícím ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Projektová dokumentace
0 Kč
mzdové náklady, náklady na pronájem prostor, náklady na zařízení prostor, náklady na terapeutické pomůcky, náklady na zajištění technického zázemí a propagaci, náklady na supervizi a další odborné vzdělávání
399 000 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-0 Kč
Cena celkem
399 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Koordinátor projektu
Projekt nesplňuje základní podmínku z Zásad Participativního rozpočtu Středočeského kraje (Zásady B.5) a to, že nadpoloviční část výdajů musí mít investiční charakter. Příspěvek na mzdy a provoz nelze uznat do projektu Můj kraj - participativní rozpočet.
Neproveditelný