Polyfunkční areál Řepín

Jindřich Urbánek
400 000 Kč
0 líbí se mi
Řepín
Ostatní

Předmětem projektu je zhotovení projektové dokumentace pro Územní rozhodnutí a Stavební povolení. Tato dokumentace bude zhotovena na základě architektonické studie, kterou nechala obec Řepín vypracovat. Cílem je přestavět druhou část zemědělského areálu v centru obce na byty pro seniory, kavárnu, fitcentrum, hasičskou zbrojnici, obecní knihovnu, veřejné parkoviště v centru, malý amfiteátr, altán z veřejným grilováním, jezírko, minigolf a veřejnou zeleň. www.repin.cz

Obec Řepín koupila zchátralý zemědělský areál v centru obce. V první části areálu byly odstraněny 4 zemědělské budovy. Na jejich místě vzniká 7 nových stavebních parcel pro rodinné domy. Polyfunkční areál Řepín vzniká ve druhé části zemědělského areálu a plánujeme zde přestavět bývalý kravín na hasičskou zbrojnici, obecní knihovnu a kryté veřejné parkoviště. Budova bývalé jídelny zemědělského družstva bude přestavěna na byty pro seniory, kavárnu a fitcentrum. V prostoru mezi oběma budovami plánujeme vybudovat malý amfiteátr, altán z veřejným grilováním, jezírko, minigolf a veřejnou zeleň.

Veřejný přínos projektu

Veřejný prospěch projektu spočívá v odstranění nebezpečných zemědělských budov v centru obce. Střešní krytina dosud létala po obci při každém větším větru. Areál nebyl oplocen, hrozilo zda zranění. Obec areál odkoupila a nejhorší budovy odstranila. Poslední dvě zbývající budovy tvoří Polyfunkční areál. Velká část obou budov bude odstraněna, na jejich základech vzniknou stavby a služby potřebné pro obec. Obec má nevyhovující knihovnu (spoluvlastnictví s poštou) a nevyhovující hasičskou zbrojnici (jsme zde v nájmu). Vzniknou zde potřebné byty pro seniory, veřejné parkovací místa pro 23 aut. Kavárna a altán jako místo pro setkávání generací. Malé sportoviště, prostor pro koncerty, promítání, divadlo a pod.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Polyfunkční areál- přestavba 2 budov a veřejného prostranství.
65 000 000 Kč
Projektová dokumentace
525 000 Kč
Voda, elektřina.
300 000 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-65 425 000 Kč
Cena celkem
400 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Koordinátor projektu
V souladu s Výzvou a Zásadami Participativního rozpočtu spatřujeme jako zásadní bod, kde se navrhovaný projekt rozchází část Zásady B.5 Nadpoloviční většinu rozpočtu každého projektu, ucházejícího se o podporu, musejí tvořit investiční náklady. Provozní náklady do 3 let od uvedení do provozu jsou uznatelným výdajem. Podpora může být jedním ze zdrojů financování projektu.
Neproveditelný