Nová plocha pro basketbalové hřiště v Žežicích

Miroslav Macháček
400 000 Kč
65 líbí se mi
Příbram
Sport a volný čas

Vybudovaní nové zpevněné plochy v areálu dětského hřiště v Žežicích vybavené basketbalovým košem. Pomocné a přípravné práce budou podpořeny a vybudovány místními obyvateli. Před několika lety nadšenci z naší obce přesvědčili spoluobčany a společnými silami jsme se vrhli do zvelebování původního, možná lépe řečeno, historicky založeného hřiště s dětským koutkem z období 80. let. Hřiště se povedlo upravit a opravit, co šlo a nyní je naším dalším cílem přidat další sportovní aktivity do tohoto prostoru, tak aby bylo více využíváno nejen místními, ale i dalšími občany všech věkových kategorií.

Záměrem je vybudovat zpevněnou plochu pro hraní basketbalu na jeden koš. Tato plocha by měla být multifunkční a byla by využita i pro jiné sportovní vyžití. Celá plocha bude ohraničena sítí a malou tribunou pro diváky. Při budování chceme zapojit občany, sousedy, kamarády a vytvořit tak další příležitost pro setkání a vytvoření něčeho smysluplného nejen pro nás a naše děti.

Veřejný přínos projektu

V dnešní uspěchané době je určitě přínosné přimět nás všechny k pohybu, poskytnout dětem prostory pro rozvoj jejich aktivit. Pohyb je důležitý i pro rozvoj osobnosti jedinců, neméně jako prevence obezity a pro radost nás všech. Na hřišti se již dnes pořádá pravidelně několik nejen sportovních akcí sice lokálního charakteru, ale přesto s neuvěřitelně velkou účastí místních i přespolních, která rok od roku roste. Čím dál více je naše sportovní hřiště místem setkávání i pro lokální seniory, kteří se účastní aktivit ať již aktivně, či jako diváci. Mezigenerační setkávání při sportovních aktivitách a turnajích přispívá k tomu, že k sobě zpátky hledají cestu původní starší obyvatelé a ti nově přistěhovalí. Tato plocha by se využila jak pro již existující akce, tak i pro další plánované a nové.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Podkladový zásyp a ohraničení
40 000 Kč
Nosná plocha a finální povrch
280 000 Kč
Sloup s košem
35 000 Kč
Opěry a sítě
40 000 Kč
Projektová dokumentace
5 000 Kč
Údržba, čištění bude v rámci brigády místních občanů
0 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-0 Kč
Cena celkem
400 000 Kč