Rodinné sportovní a relaxační centrum Mělník

Andrea Väterová
395 000 Kč
167 líbí se mi
Mělník
Sport a volný čas

Příjemné místo na kterém by se mohly setkávat děti, rodiny a sousedé z místní lokality. Jeho součástí by mělo být pískoviště a průlezky pro nejmenší děti, veřejné hřiště pro veškeré sportovní aktivity všech věkových skupin a altán pro setkávání. Součástí centra by byla i výsadba nových stromů a lavičky, aby získalo charakter parku.

Toto rodinné centrum by mělo vzniknou za spolupráce kraje a lidí místní lokality. Peníze by byly použity na materiál a centrum by bylo vybudováno svépomocí obyvatel. V této lokalitě není žádné místo, kde by se mohli místní obyvatelé setkávat a relaxovat, není zde žádné hřiště pro sportovní aktivity a hřišťátko pro děti není v bezpečném dosahu tak, aby si na něj mohli jít sami hrát. Jde o lokalitu Na Brabčově, je to lokalita rychle se rozrůstající, kde se stále staví, je zde mnoho mladých rodin s dětmi, takže by toto centrum bylo určitě hojně využíváno. Celý projekt by měl být realizován na městské parcele města Mělník 2123/1, která je z hlediska územního plánování určena k další zástavbě.

Veřejný přínos projektu

Rodinné centrum by sloužilo nejen k relaxaci a sportovním aktivitám, ale i k navazování nových přátelství mezi dětmi a současně ke stmelování sousedských vztahů.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Altán
70 000 Kč
Hřiště, průlezky a hrací prvky
260 000 Kč
Pískoviště
12 000 Kč
Lavičky, 2ks
8 000 Kč
Projektová dokumentace
30 000 Kč
Průběžná údržba
15 000 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-0 Kč
Cena celkem
395 000 Kč