Oplocení sběrných hnízd v obci Boseň

Hana Maudrová
180 000 Kč
69 líbí se mi
Boseň
Ostatní

Modernizace tří sběrných hnízd pro tříděný odpad. Všechny jsou umístěny na pozemcích obce Boseň.

Naše obec by ráda pro své občany zajistila lépe vypadající sběrná hnízda, kde jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad. Jedno hnízdo v obci Boseň již máme "zmodernizované". Rádi bychom toto dopřáli i občanům v našich místních částech Zásadka a Mužský a kvůli nedostatečné kapacitě vybudovali ještě jedno místo v části Boseň. Celkem tak dojde k vybudování tří ohrazených stání. V rámci projektu bude provedeno zpevnění povrchu a položení zámkové dlažby s obrubníkem. Do zabetonovaných tvarovek se nainstaluje dřevěná konstrukce.

Veřejný přínos projektu

Hlavní přínos projektu vidíme v tom, že sběrná hnízda budou lépe vypadat, půjdou snadněji udržovat a ač naši občané třídí celkem vzorně, třeba tato inovace povede k ještě lepším "výkonům".

Rozpočet
Popis položky
Cena
Materiál stavební
53 000 Kč
Materiál dřevo
44 000 Kč
Zemní, výkopové a zednické práce
53 000 Kč
Tesařské práce
30 000 Kč
Projektová dokumentace
0 Kč
0 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-0 Kč
Cena celkem
180 000 Kč