Dopravní hřiště v Týnci nad Sázavou

Mgr. Martin Kadrnožka
400 000 Kč
227 líbí se mi
Týnec nad Sázavou
Vzdělání

Dopravní výchova dětí a mládeže má v současné době své nezastupitelné místo. Mezi nejohroženější skupiny účastníků silničního provozu patří právě děti a mládež. Provoz na pozemních komunikacích je stále hustší a situace se bude v následujících letech pravděpodobně dále zhoršovat. Každoročně se zvyšuje počet nehod i počet osob při těchto nehodách postižených.

Jestliže chceme děti uchránit před možným nebezpečím na pozemních komunikacích je důležité je důkladně připravit, vzdělat a prakticky procvičit chování v provozu. Důležitým předpokladem pro proškolení dětí v oblasti provozu je kvalitní zázemí a možnost praktických ukázek.
V současné době se na území Týnce nad Sázavou nenachází žádné obdobné hřiště, které by mohlo suplovat funkci dopravního hřiště. Nejbližší dopravní hřiště se nachází v Benešově. Dopravní hřiště je vhodné pro děti základní a mateřské školy, také pro spolky a další organizace věnující se dětem, ale i pro volnočasovou aktivitu dětí a veřejnosti.
V Týnci nad Sázavou pravidelně Městská policie Týnec nad Sázavou pro žáky 1. stupně základní školy pořádá dopravní soutěž, bohužel však nemá vyhovující prostor pro venkovní soutěž a simulaci silničního provozu, což by nově vybudované dopravní hřiště změnilo.

Na území Týnce nad Sázavou žije 929 dětí ve věku 0-14 let. Mateřskou školu navštěvuje 200 dětí. Základní školu navštěvuje cca 600 dětí. Dále se v Týnci nad Sázavou nachází Montessori mateřská škola a komunitní základní škola, kterou navštěvuje 58 dětí. Také v místě působí několik spolků, které se věnují dětem, např. Mateřské centrum Motýlek, skautský oddíl TYSAN, TJ Týnec, atd.. Výstavbu nového dopravního hřiště určitě tyto zmíněné instituce a široká veřejnost uvítá a ocení zjednodušení podmínek pro realizaci dopravní výchovy.
Dopravní výchova je jedním z velkých témat, které se každá škola snaží zařazovat do svého programu. A právě v Týnci nad Sázavou chybí plocha, kde by si děti mohli teoreticky získané znalosti i prakticky vyzkoušet a tím si je snáze osvojit.

Dopravní hřiště je vyrobeno z povrchu SmartSoft, který zajišťuje větší bezpečnost dětí a je doplněno několika herními prvky, jako je trampolína, twister, skákací panák a hra zrcadlo. Dopravní hřiště bude samozřejmě doplněno několika dopravními značkami, semaforem, přechody i parkovištěm.
Dopravní hřiště bude umístěno do bezprostřední blízkosti mateřské školy v ulici Komenského 278. Od základní školy bude vzdálené cca 200 m. Dopravní hřiště bude zdarma přístupné široké veřejnosti. Navržené dopravní hřiště svým stylem a barevností koresponduje se zahradou v přírodním stylu, která byla vybudována v roce 2015 a obklopuje celý areál mateřské školy.
Děti zde budou mít možnost si užít mnoho zábavy a zároveň si osvojovat pravidla pro vlastní bezpečnost na komunikacích.

Veřejný přínos projektu

Děti tvoří naši budoucnost, bohužel však patří k nejohroženějším účastníkům silničního provozu. Díky vybudování dopravního hřiště si děti lépe a snáze osvojí pravidla bezpečného pohybu na komunikacích.

Na dopravním hřišti se děti zábavnou formou učí pravidla bezpečného pohybu po komunikacích a zároveň mají možnost své znalosti a dovednosti bezpečně testovat.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Doprava a režie (spodní stavba, umělý povrch)
46 336 Kč
Terénní úpravy
295 497 Kč
Povrch SmartSoft
494 203 Kč
Práce na grafice a instalace grafických motivů a prvků do ploch
119 720 Kč
Herní prvky
95 925 Kč
Projektová dokumentace
10 000 Kč
Údržba
0 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-661 681 Kč
Cena celkem
400 000 Kč