Mluvíme spolu, scházíme se spolu. Jsme sousedé z Třebohostic

Radek Pohnán
396 000 Kč
146 líbí se mi
Škvorec
Sport a volný čas

Obec Třebohostice (část městyse Škvorec) je krásná, malá, ale malebná vesnička na Praze východ. Obyvatelům zde chybí možnost posezení v přírodě, kde by se mohli scházet, potkávat nebo prostě jen odpočívat. Předmětem projektu je rekultivace místa, vytvoření odpočinkové a relaxační zóny s posezením v horní části s jedním workout prvkem.

Cílem projektu je zkultivovat území na pozemku městyse Škvorec (katastrální území : Třebohostice u Škvorce 762741, parcelní číslo: 442/20). Pozemek se nachází na konci vesnice Třebohostice a není moc udržovaný (náletové dřeviny, rozpadlý plot, neposekaná tráva). Vedle pozemku vede cesta k přírodní památce s evidenčním číslem 1173 s názvem Lom Na plachtě, stejně tak cesta do Babického lesa.

Revitalizací uvedeného pozemku by došlo ke kultivaci okolí v blízkosti uvedené přírodní památky. Umístěním venkovního posezení, workout prvků a nezbytného mobiliáře ve formě košů atd. bychom výrazně vylepšili možnost využití této plochy. To povede k možnosti přirozeného setkávání občanů Třebohostic, ale i ostatních obyvatel na cestě do lesa nebo na cestě k lomu Na plachtě. Na místě se také pravidelně pálí tzv. „Čarodějnice“ a tak posezení v přírodním duchu by bylo více než vyhledávanou možností.

V horní části pozemku dobrovolníci ze spolku sousedů vytvořili vlastními silami posezení, z kterého je krásný výhled na okolí a část Prahy. Uvedenou rekultivací bychom navázali na již započaté aktivity a vynaložené úsilí a podpořili místní dobrovolníky.

Veřejný přínos projektu

Rekultivací tohoto nevyužitého pozemku by došlo k celkové úpravě území a jednoznačně ke zlepšení životního prostředí. Místo by poskytlo obyvatelům možnost nenásilného setkávání, odpočinku a zároveň by se u zdejších obyvatel posílila sounáležitosti s tímto krásným místem. Dalším velikým přínosem uvedeného řešení je možnost odpočinku a relaxace pocestných na procházce k přírodní památce Lomu Na plachtě nebo do nedalekého Babického lesa. Z horní části pozemku je také krásný výhled na okolí a hlavní město Prahu.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Lavičky
45 000 Kč
Posezení se stolem
30 000 Kč
Altán, otevřené posezení
100 000 Kč
Workout prvek
100 000 Kč
Zemní práce, terénní úpravy, odstranění náletů, nová výsadba
100 000 Kč
Projektová dokumentace
30 000 Kč
Údržba místa
36 000 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-45 000 Kč
Cena celkem
396 000 Kč