Obnova historického sadu - Kostelní Hlavno

Veronika Demešová
385 000 Kč
93 líbí se mi
Kostelní Hlavno
Příroda, zeleň

Předmětem projektu je obnova historického sadu v obci Kostelní Hlavno. Sad se nachází v centru obce a je součástí většího území, které obec plánuje postupně zrevitalizovat a zpřístupnit veřejnosti.

Předmětem projektu je obnova historického sadu v obci Kostelní Hlavno. Zejména se jedná o obnovu sadu a stávajících lučních porostů, založení pobytové louky s odpočívadly. Sad se nachází na pozemku ve vlastnictví obce a v současné době není zpřístupněn veřejnosti (nezpevněný terén, podmáčené plochy, dožívající dřeviny u kterých hrozí pád). Dle dostupných historických pramenů se v blízkosti sadu nacházela tvrz (jedno z nejstarších osídlených míst v obci). Součástí parku je vodní tůň a potok, který ústí do přilehlé vodní nádrže. Na revitalizaci sadu byla již vypracována projektová dokumentace. Obec postupně žádá o prostředky na opravu dalších objektů v řešeném území (vodní retenční nádrž, tůň a potok, barokní sýpka – kulturní památka), obnova sadu by tedy byla dalším dílkem k celkové obnově veřejného prostranství.

Sady odedávna utvářely obraz vesnických sídel v krajině. Mimo produkční a estetické funkce sady přispívají také ke zvyšování ekologické stability území, poskytují útočiště a potravu pro různé duhy živočichů, zejména ptáky a hmyz. Obnova tohoto konkrétního sadu pak přispěje k celkové revitalizaci řešeného území o celkové rozloze cca 9500 m2.

Zpřístupnění sadu veřejnosti nejen pro občany obce Kostelní Hlavno, ale pro všechny ze širokého okolí (v obci se konají příměstské letní tábory určené pro děti z územní místní akční skupiny Mladoboleslavský venkov.
V blízkosti se nachází hasičská zbrojnice s vodní nádrží, která slouží jako základna pro konání akcí pro děti, např. Dětské dny, rybářské závody, veřejné bruslení apod.
V obci se konají oblíbené lekce jógy, jejichž výuka by mohla v sadu rovněž probíhat (pro širokou veřejnost pak bude lákadlem barokní sýpka, která je kulturní památkou a bude sloužit jako ukázka lidové architektury z přelomu 18. a 19.století). V obci se rovněž nachází základní a mateřská škola, která může sad v letních měsících využívat pro výuku.

Veřejný přínos projektu

Obnovený sad se stane klidovou zónou v obci Kostelní Hlavno, bude sloužit nejen občanům z Kostelního Hlavna, ale bude zpřístupněn veřejnosti jako součást areálu, kterému bude dominovat již zmiňovaná barokní sýpka.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Nákup a výsadba nových stromů a keřů
90 000 Kč
Kácení stromů, odstranění stávajících porostů, pěstební ošetření stávajících dřevin
170 000 Kč
Výsadba rostlin v okolí tůně, založení pobytové louky
100 000 Kč
Úpravy terénu
50 000 Kč
Projektová dokumentace
0 Kč
Údržba zeleně, případná výsadba dalších stromů, keřů, rostlin
75 000 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-100 000 Kč
Cena celkem
385 000 Kč