Revitalizace nádvoří Ševčinského dolu v Příbrami – Březových Horách

PaedDr. Josef Velfl, ředitel
400 000 Kč
85 líbí se mi
Příbram
Příroda, zeleň

Ševčinský důl je jedním z areálů Hornického muzea Příbram, národní kulturní památky. Jeho hlavní dominantu tvoří šachetní věž z roku 1879, dále jsou zde k vidění stavby historického báňského žentouru, rumpálu a zvoničky či vystavená důlní technika. Z nádvoří vyjíždí rovněž jedna z tras hornického vláčku. Záměrem projektu je toto veřejné prostranství před hlavním vstupem do Hornického muzea Příbram, hojně vyhledávaným nejen návštěvníky muzea, ale i širokou veřejností, zejména rodinami s dětmi, dále zatraktivnit. Prostranství bude osazeno novými lavičkami, dětskými herními prvky s hornickou tematikou a altánky připomínajícími báňskou historii.

Veřejně přístupné nádvoří Ševčinského dolu je místem odpočinku a zábavy návštěvníků Hornického muzea Příbram i široké veřejnosti. Návštěvníci muzea jeho prostor využívají zejména při čekání na začátek prohlídky muzea, lidé žijící v okolí sem přicházejí za odpočinkem v příjemném prostředí, umocněném nádhernou industriální architekturou šachetní budovy a atraktivitou dalších prezentovaných objektů.
Exteriér je rovněž široce využíván pro nejrůznější vzdělávací programy pro školy a kulturní akce. Revitalizace nádvoří zkvalitní vyžití všem zmíněným cílovým skupinám a věříme, že při vhodně vedené propagaci projektu přivede i nové návštěvníky do areálu této národní kulturní památky zřizované Středočeským krajem.
Projekt předpokládá osazení prostranství novými lavičkami. Čekání na prohlídku muzea či návštěva za účelem relaxace v exteriéru tak budou tímto způsobem zpříjemněny. Díky krytým altánům bude možné pobývat v areálu i za nepříznivého počasí – tuto možnost zde příchozí zatím nemají. Dětské herní prvky s hornickou tematikou budou představovat první bránu poznání slavné báňské tradice města, stanou se také vhodným doplňkem pro vzdělávací programy, kulturní akce, ale i rodinné výlety za poznáním, zážitkem a „adrenalinem“.

Veřejný přínos projektu

Národní kulturní památka Hornické muzeum Příbram, p. o. zprostředkovává bohaté dědictví stříbrorudného hornictví prostřednictvím expozic umístěných v historických provozních a správních objektech, v tajuplném podzemí zdejších dolů, ale i prostřednictvím volně přístupných exteriérů v areálu muzea. Revitalizace nádvoří Ševčinského dolu přinese nové možnosti vzdělávacího a relaxačního vyžití nejen pro návštěvníky muzea, ale i pro širokou veřejnost z Příbrami a okolí.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Zastřešené odpočívadlo (2 ks)
74 000 Kč
Lavičky (10 ks)
70 000 Kč
Odpadkové koše (4 ks)
28 000 Kč
Spojovací a další pomocný materiál
60 000 Kč
Doprava
20 000 Kč
Dětské prvky
104 000 Kč
Montáž
30 000 Kč
Projektová dokumentace
8 000 Kč
Každoroční obnova nátěru
6 000 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-0 Kč
Cena celkem
400 000 Kč