Revitalizace veřejného prostoru pro setkávání v Borové Lhotě

Jiří Platil
108 000 Kč
93 líbí se mi
Pyšely
Příroda, zeleň

Smyslem projektu je obnova a rekonstrukce stavebních a přírodních prvků včetně nového mobiliáře. Vznik zázemí pro turisty i cykloturisty.

Osada Borová Lhota je cca 5km vzdálená od mateřského města Pyšely. Pro obyvatele je tak nejbližší možný prostor pro společné setkávání a aktivity v Pyšelích nevhodně dostupný. V Borové Lhotě proto vznikl prostor pro setkávání občanů přímo v srdci osady – u kapličky pod širým nebem. Občané se v této lokalitě začali spontánně stýkat při oslavách, výročích nebo i veřejných akcích.
V návaznosti na to došlo k rozšíření kapacity pro více lidí, což se, i když provizorně a svépomocí, povedlo. Je také vhodné uvést, že umístění tohoto prostoru se nachází na křižovatce turistických cest a lidé se zde též rádi zastaví, posedí, posvačí a naberou nových sil.
Současné sezení již dosluhuje a finanční prostředky osady Borová Lhota na revitalizaci prostoru chybí.

Veřejný přínos projektu

Realizací tohoto projektu dochází bezpochyby ke zkvalitnění a rozšíření nejen spolkového/komunitního života v osadě jako takové, ale nabízí tak i příjemné místo k odpočinku všem, kteří osadou projíždějí na kole nebo jen procházejí po některé z vyznačených turistických tras.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Stoly (2ks) a lavice (4ks)
32 000 Kč
Zeleň
20 000 Kč
Dětská houpačka - pořízení, instalace, zprovoznění
25 000 Kč
Generální oprava schodů
10 000 Kč
Odpadkový koš (1ks)
5 000 Kč
Stojan na kola (1ks)
7 000 Kč
Projektová dokumentace
0 Kč
Běžná údržba, servis
9 000 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-0 Kč
Cena celkem
108 000 Kč