RELAX BOoX v Dobříši

Městská knihovna Dobříš
399 700 Kč
54 líbí se mi
Dobříš
Sport a volný čas

RELAX BOoX je v podstatě altán s kapacitou cca 25 – 30 osob, jehož součástí je sedací a odkládací nábytek, police na knihy a nástěnky. Altán předpokládá využití v teplé sezóně, měl by být uzamykatelný ( na noc, o víkendech, na zimu, …) a potřebuje bezbariérový přístup a vstup upravený pro handicapované osoby.

Prostor, do kterého bychom rádi umístili relaxační altán, se nachází mezi budovou základní školy, sportovní halou s městskou knihovnou v 1.patře a dětským hřištěm. Navrhujeme zde umístit lehkou stavbu relaxačního pavilonu, který by mohl užívat kdokoli ke klidnému odpočinku. Naše knihovna by zde navíc pravidelně obměňovala nabídku knih (knihy by si návštěvník pavilonu mohl i zdarma odnést domů); další knihy, časopisy, denní tisk či deskové a jiné hry by si navíc mohl vypůjčit z fondu knihovny; vzdálené cca 15 m od RELAX BOoXu.

Malým i velkým návštěvníkům dětského hřiště by RELAX BOoX poskytl útočiště před letním žárem či výkyvy počasí. Stejně tak by mohl sloužit dětem z přilehlých dvou škol (například v pauze před odpoledním vyučováním), seniorům jako zastávka na cestě do blízkého parku, rodičům, kteří doprovázejí své děti na sportovní kroužky ve sportovní hale, dětem, čekajícím na trénink, teenagerům na cestě do nedalekého skateparku atd.

Knihovně by R-BOoX příležitostně sloužil také jako doplňkový prostor pro její aktivity a programy, např. pro vzdělávací besedy s žáky mateřských a základních škol, kroužky angličtiny, šachů či ručních prací, pro knižní bazary, výtvarné dílny, příměstské tábory, herní odpoledne a víkendy a mnoho dalších aktivit. Zároveň by čtenářům zatraktivnil naše služby a pomocí propagačních materiálů knihovny a knižní nabídky bychom tak své služby mohli nabídnout lidem, kteří knihovnu dosud nenavštěvují.

Tím, že by R-BOoX byl atraktivní pro sportovce, čtenáře, rodiny s dětmi i pro seniory, by zároveň přirozenou formou podporoval setkávání a poznávání lidí ze zcela rozličných zájmových skupin.

Veřejný přínos projektu

Z výše uvedeného vyplývá, že RELAX BOoX by mohl mít významný přínos pro všechny věkové a sociální skupiny obyvatel. Dětem a dospívajícím by se stal částečně chráněným prostředím (s jasně stanovenými pravidly) v bezprostřední blízkosti knihovny, která je otevřena 6 dní v týdnu; stejně tak by však mohl sloužit dospělým i seniorům. Předpokládáme, že návštěva altánu by také inspirovala k návštěvě knihovny nové čtenáře či zájemce o vzdělávací programy.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Rozpočet dle ideové studie
399 700 Kč
Projektovou dokumentaci hradí město Dobříš
0 Kč
Projektová dokumentace
0 Kč
Revize a nutnou údržbu hradí město Dobříš
0 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-0 Kč
Cena celkem
399 700 Kč