Sportovní plastový povrch pro hokejbalový stadion v Rakovníku

Bc. Markéta Dubinová
400 000 Kč
188 líbí se mi
Rakovník
Sport a volný čas

Instalace multifunkčního plastového povrchu o výměře 1352 m2 pro Hokejbalový stadion v Rakovníku včetně dilatačních prvků a značení plochy pro hokejbal. Současně bude provedena úprava mantinelů pro montáž povrchu.

Navrhujeme instalaci multifunkčního plastového povrchu pro hokejbalový stadion. Plastový povrch nahradí stávající asfaltový povrch, který je již v nevyhovujícím stavu, neboť je místy rozpraskaný a tvoří se na něm kaluže. Plastový povrch je moderní a bezpečnější, má maximální možný součinitel smykového tření za mokra a je zde zajištěna lepší ochrana pohybového aparátu uživatelů. Umělý povrch je odolný povětrnostním vlivům, je zaručen stálý odvod vody ze svého povrchu a rychleji vysychá. Jedná se o čtvercové desky, které se skládají a spojují za pomoci zámků.
Hokejbalový stadion je využíván HVS Rakovník, z. s., který zajišťuje i jeho provoz.

Veřejný přínos projektu

Stadion je využíván ke sportovní činnosti při pořádání hokejbalových utkání a podporuje sportovní aktivitu dětí a mládeže.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Dodání a instalace plastového povrchu
697 521 Kč
Projektová dokumentace
0 Kč
0 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-297 521 Kč
Cena celkem
400 000 Kč