Vybudování psí louky v Čáslavi

JUDr. Vlastislav Málek
400 000 Kč
268 líbí se mi
Čáslav
Zvířata

Předmětem projektu je vybudování prostoru o rozloze cca 2 300 m2 vyhraněného pro volný pohyb psů za doprovodu jejich majitelů. Prostor psí louky situovaný v horním rohu městského parku bude oplocen a bude v něm umístěno 9 agility prvků z akátového dřeva, 3 kruhové lavičky a 3 odpadové nádoby. Realizace projektu bude přínosná nejen pro vlastníky psů, ale i „nepejskaře“, kteří se budou v parku cítit bezpečněji.

Čáslav, stejně jako většina dalších měst a obcí v České republice, disponuje velkou základnou „pejskařů“. Ve městě sice sídlí Český kynologický svaz Čáslav, jeho prostory pro výcvik psů jsou situovány na okraji města
přístupné pouze členům. Výcvik je určen především pro velká plemena a je řízený. Jiné prostory, které by sloužily jako bezpečné „hřiště“ pro psy, ve městě chybí, na což často majitelé psů poukazují a volají po změně.
Předmětem projektu je tedy vybudování prostoru o rozloze cca 2 300 m2 vyhraněného pro volný pohyb psů za doprovodu jejich majitelů. Psí louka bude situována v horním rohu městského parku cca 500 metrů od centra města. Tyto jsou v územním plánu vedeny jako „ZV – plocha veřejná prostranství – veřejná zeleň“. Prostor psí louky bude oplocen a bude v něm umístěno 9 agility prvků z akátového dřeva, 3 kruhové lavičky a 3 odpadové nádoby. V neposlední řadě bude řešena i dosadba zeleně a instalace solitérních kamenů. Fota referenčních agility prvků a mobiliáře vč. jejich rozmístění v prostoru jsou uvedena v přiložené projektové studii.

Veřejný přínos projektu

Realizace projektu je prvotně prospěšná pro obyvatele a návštěvníky města vlastnící psy. Diskutovaný prostor bude volně přístupný. Psům nabídne množství herních prvků, travnatou plochu, stín a socializaci s jinými psy. Jejich majitelé uvítají relaxační lavičky a méně starostí s hlídáním pohybu jejich psů, jelikož prostor bude oplocený. Navíc, jak už bylo řečeno výše, psí louka bude situována v blízkosti centra města v parku, ve kterém se také nachází dětské hřiště, multifunkční sportovní a workoutové hřiště. Park tak bude poskytovat komplexnější možnosti pro trávení volného času a posílí tak svoji pozici outdoorového komunitního prostoru města.
Projekt bude přínosem i pro ostatní uživatele parku – matky s dětmi pohybující se na dětském hřišti, děti, mládež, obyvatele a návštěvníky v produktivním věku využívající multifunkční či workoutové hřiště, seniory, kteří se v parku prochází či relaxují. Tyto skupiny obyvatel a návštěvníků města se díky oplocené psí louce budou cítit bezpečněji a jistě uvítají i redukci výskytu psích exkrementů v parkové zeleni (v prostorách psí louky bude umístěno několik odpadových nádob na psí exkrementy).

Rozpočet
Popis položky
Cena
Agility - skoková překážka vysoká - 1 ks vč. montáže, betonáže a dopravy
34 900 Kč
Agility - šikmá plošina výška 1 m - 1 ks vč. montáže, betonáže a dopravy
21 800 Kč
Agility - proskok kruhem - 1 ks vč. montáže, betonáže a dopravy
17 900 Kč
Agility - kombinovaná překážka - 1 ks vč. montáže, betonáže a dopravy
20 600 Kč
Agility - kladina výška 1 m - 1 ks vč. montáže, betonáže a dopravy
30 600 Kč
Agility - skoková překážka nízká - 2 ks vč. montáže, betonáže a dopravy
53 300 Kč
Agility - slalom - 8 ks tyčí vč. montáže, betonáže a dopravy
27 100 Kč
Agility - kladina – houpačka - 1 ks vč. montáže, betonáže a dopravy
23 400 Kč
Mobiliář – kruhové lavičky - 3 ks vč. montáže, betonáže a dopravy
58 400 Kč
Mobiliář – odpadové nádoby - 3 ks vč. montáže, betonáže a dopravy
16 800 Kč
Zeleň – výsadba stromu 1 ks a keřů 10 ks
18 300 Kč
Solitérní kameny
22 000 Kč
Oplocení vymezeného prostoru - plotové díly v 1m včetně montáže, betonáže a dopravy
212 900 Kč
Projektová dokumentace
18 150 Kč
Běžná údržba
15 000 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-191 150 Kč
Cena celkem
400 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
OŽP, oddělení ochrany životního prostředí
Projekt není z hlediska zákona č. 114/1992 Sb. ve střetu se zájmy ochrany přírody. Akce je navrhována v intravilánu města Čáslav, pro ochranu přírody by mohla být potenciálním přínosem navrhovaná výsadba 11 kusů zeleně.
Proveditelný