Freestyle park Chýně

Obec Chýně
324 000 Kč
110 líbí se mi
Chýně
Sport a volný čas

Hřiště pro děti a mládež určené k provozování tzv. mladých sportů jako parkour, skateboarding, street dance a workout. Navrhované umístění se nachází v těsné blízkosti křížení cest, které propojují Chýni s hustou sítí cyklostezek. Umístění je plánováno za tratí na pozemku 862/1, který je celý ve vlastnictví obce.

Hřiště pro děti a mládež určené k provozování tzv. mladých sportů jako parkour, skateboarding, street dance a workout. Hřiště se bude rozkládat na ústí pozemku 862/1 směrem k železničnímu přejezdu. Od západu bude navazovat na stávající asfaltovou komunikaci a od východu bude sahat až po hranici pozemku směrem k železniční zastávce.
Povrch hřiště bude asfaltový a naváže tak plynule na stávající komunikaci. Směrem k trati bude hřiště oploceno plotem z pletiva se sloupky výše max. 1 metr. Od stávající cesty bude hřiště volně přístupné. Pro zmíněné sporty budou na hřišti umístěny překážky, které budou zároveň sloužit jako odpočinkový mobiliář pro všechny návštěvníky cyklistických i pěších tras.
Po této revitalizaci, prozatím nevyužitého místa, se stane Freestyle park významným uzlem pro trávení volného času občanů Chýně a všech dalších návštěvníků obce.

Veřejný přínos projektu

Místo bude sloužit nejen jako hřiště pro mládež a sportovce, ale i jako odpočinkový bod pro všechny obyvatele obce Chýně, turisty a cykloturisty využívající trasu spojující hustou síť cyklostezek v okolí Prahy a na Křivoklátsku. Vznikne atraktivní veřejný prostor s možností velkého počtu aktivit v blízkosti obce a přitom na odlehlém místě, tak aby jeho provoz nerušil obyvatele zástavby. Návrh hřiště sleduje nové trendy ve sportovních aktivitách, které jsou stále oblíbenější nejen mezi mládeží.
Prospěch z tohoto projektu budou mít tedy všechny skupiny obyvatel a návštěvníků místa bez ohledu na věk.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Překážky
180 000 Kč
Zpevněná plocha parku
200 000 Kč
Oplocení, koše, drobný mobiliář
10 000 Kč
Projektová dokumentace
0 Kč
Údržba, opravy, revize
24 000 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-90 000 Kč
Cena celkem
324 000 Kč