Přístřešky pro odpadové nádoby v obci Úžice (okres Kutná Hora)

Martin Novák
176 000 Kč
143 líbí se mi
Úžice
Ostatní

Chceme vybudovat přístřešky na odpadové nádoby, které se nyní nacházejí na nevhodných místech.

Obec Úžice spravuje celkem 9 obcí. Naším cílem je kulturně umístit třídící nádoby na odpady.
Momentálně se nádoby nacházejí na dvou místech - prvním místem je vchod do budovy, kde sídlí Obecní Úřad, praktický lékař, kadeřnictví a veřejná knihovna a druhým je prostor mezi obchodem s potravinami a mateřskou školkou v Nechybě.
Jsou to místa nešťastná, jelikož hyzdí veřejná prostranství a v jejich okolích se denně pohybuje spousta lidí.
Největší problém je především v letních měsících, kdy se počet obyvatel navýší o chalupáře a chataře. Kapacity sběrných nádob v těch chvílích nestačí a odpadky se nám povalují kolem přeplněných nádob a nezřídka zaletí na pozemky mateřské školky.
Obtíž je také s tím, že nad sběrnými nádobami není zastřešení. Když jsou kontejnery přeplněné a nejdou dovřít, stává se, že do nich nateče a silně z nich po vysvitnutí sluníčka zapáchá.

Veřejný přínos projektu

Při případné realizaci by byly odpadové nádoby přesunuty na vhodnější místa, a tím bychom docílili zvelebení okolí Obecního úřadu Úžice a mateřské školky. Po vybudování nových třídících míst budou předešlá místa upravena.

Rozpočet
Popis položky
Cena
2x vytvoření podkadu se zámkovou dlažbou
70 000 Kč
2x přístřešek + konstrukce modulů
100 000 Kč
Projektová dokumentace
0 Kč
Provozní náklady
6 000 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-0 Kč
Cena celkem
176 000 Kč