Výstavba chodníku v obci Ovčáry

Josef Hromada
320 000 Kč
73 líbí se mi
Ovčáry
Doprava

Předmětem projektu je výstavba nového chodníku podél komunikace III/24420.

Výstavba chodníku naváže na rekonstruovanou silnici mezi obcí Ovčáry a obcí Nedomice. Chodník bude navazovat na vybudovaný chodník v Nedomicích.

Veřejný přínos projektu

Nový chodník propojí obec Ovčáry s obcí Nedomice. Hlavním přínosem je zásadní zvýšení bezpečnosti předškoláků a školáků, při cestě do školy v Nedomicích. Rovněž bude sloužit i občanům z Nedomic, kteří ho využijí při cestě na železniční zastávku do Ovčár.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Výstavba chodníku
280 000 Kč
Projektová dokumentace
40 000 Kč
0 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-0 Kč
Cena celkem
320 000 Kč