Revitalizace obecního parku v Černolicích

Jiří Michal
394 500 Kč
83 líbí se mi
Černolice
Příroda, zeleň

Vytvoření společenského a kulturního zázemí obce, které v obci schází. Obec se jej dlouhodobě snaží vybudovat v obecním parku. V minulosti zde zbudovala dětské hřiště, altán pro hudební vystoupení a rekonstruovala vodní plochu vč. hráze.

Aktuálně by měl být obecní park doplněn o dřevěnou stavbu včetně mobiliáře, která by do určité míry měla nahradit scházející společenské zařízení v obci. Součástí bude hřiště pro petanque, ping-pongový venkovní areál a nová síť stezek s lavičkami.

Veřejný přínos projektu

Podpora spolkové života občanů, který v příměstských oblastech dlouhodobě upadá.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Hřiště na petanque
80 000 Kč
Lavičky
8 000 Kč
Venkovní stoly
8 000 Kč
Stojan na kola
3 000 Kč
Odpadkové koše
6 000 Kč
Venkovní světlo
1 000 Kč
Ping-pongový stůl
12 000 Kč
Betonová lavička
16 500 Kč
Napojení přístřešku na vodovod a kanalizaci
60 000 Kč
Zahradní přístřešek včetně základové desky
200 000 Kč
Projektová dokumentace
0 Kč
Drobné opravy a nátěry
30 000 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-30 000 Kč
Cena celkem
394 500 Kč