Záchrana Keltského oppida v obci Dobšice

Oldřich Novotný, předseda spolku
398 000 Kč
77 líbí se mi
Dobšice
Kultura

V roce 2008 byl otevřen v obci Dobšice venkovní skanzen Keltské oppidum jako dětské hřiště a zároveň jako návštěvnický okruh při místním Muzeu Keltů. Vlivem dvanácti let užívání skanzenu i vlivem klimatických podmínek je Keltské oppidum ve špatném technickém stavu a je potřeba jeho obnova a záchrana. Mezi kriticky zdevastované objekty Keltského oppida patří zejména keltská polozemnice dle skutečné předlohy od Městce Králové, dále keltský totem s hlavou druida ze Mšeckých Žehrovic, kompletní palisáda s oplocením a všechny dětské herní prvky tvořící valovou bránu se skluzavkou, paraván, obrannou bránu, houpací prvky a příslušenství vedlejších objektů sloužící cestovnímu a turistickému ruchu.

Hlavním cílem celého projektu je záchrana keltské tematiky v obci Dobšice a v místě, kde se konaly každoroční keltské slavnosti navštěvované turisty z celé ČR. Vlajkovou lodí projektu je keltská polozemnice, která potřebuje opravit doškovou střechu, výplně bočních stěn ze spraše, vnitřní vybavení s dubovými opěrami stěn, vyrobit chybějící vstupní dveře a zajistit polozemnici před nezvanými návštěvníky novou palisádou. Totem s druidem je v zemi uhnilý a je třeba jej uříznout, udělat betonovou patku s trnem a zbytek totemu na něj usadit tak, aby se nedotýkal země. Palisáda s oplocením je kompletně uhnilá a je nutné ji celou vyměnit. Všechny keltské herní prvky z akátového dřeva je nutné natřít novou barvou, opravit uhnilé kusy, doplnit novými. Turistům a návštěvníkům slouží i venkovní vedlejší stavby, kde jsou umístěny dva WC a dále zázemí pro služby v pohoštění. Je nutná rekonstrukce tohoto objektu s vymalováním, úklidem a doplněním vnitřního mobiliáře, jako jsou stoly, lavice, skříně, umyvadla, vybavení toalet. Je třeba obnovit i venkovní mobiliář na info stojan a stojany na kola resp. nabíjecí stanice pro elektrokola (pro širokou cyklistickou veřejnost služba zdarma).

Veřejný přínos projektu

V roce 2010 obec Dobšice obdržela Diplom za podporu a rozvoj aktivní turistiky v soutěži Vesnice roku. V roce 2011 Modrou stuhu za společenský a kulturní život a v roce 2015 Zelnou stuhu za přístup k životnímu prostředí. Spolek Dobšané, z.s. chce navázat na tyto slavné okamžiky historie naší obce a po pětiletém období útlumu výše uvedených aktivit ze strany málo aktivního vedení obce řízené místními hasiči. Dne 14.3.2020 proběhnou mimořádné volby v obci a lidé, místní občané, členové spolku Dobšané, kterých je na 50, chtějí společně s bývalým velmi aktivním starostou a místostarostou z let 2002 – 2014 znovu navázat na slavné období a zachránit realizované projekt s keltskou tematikou. Projekt by měl znovu přispět ke sjednocení místních obyvatel, nebo se alespoň o to pokusit, posílit opět sounáležitost místních obyvatel k historii a tradicím obce, podpořit turistický a cestovní ruch v obci a tím propagovat nádherný region Středočeského kraje v okolí Cidliny. Záchrana Keltského oppida a jeho obnova k tomu jistě přispěje.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Oprava druidského totemu
7 000 Kč
Nové palisádové oplocení
100 000 Kč
Nátěry keltských herních prvků
45 000 Kč
Venkovní mobiliář - stojany na kola, infopanel
15 000 Kč
Oprava toalet s vymalování a vybavením
15 000 Kč
Oprava výdejního místa s pohoštěním a vymalování
40 000 Kč
Vnitřní mobiliář-dvě umyvadla, skříně dva ks, 10 ks stolů a 60 ks židlí
90 000 Kč
Oprava polozemnice
55 000 Kč
Stojan na kola, dobíjecí pro elektrokola
25 000 Kč
Projektová dokumentace
0 Kč
Základní údržba
6 000 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-0 Kč
Cena celkem
398 000 Kč