Vznik zóny s pítkem a zázemím pro cyklisty v Kolíně

Mgr. Radka Pšeničková
141 000 Kč
6 líbí se mi
Kolín
Sport a volný čas

Cílem projektu je rozšíření nabídky služeb a zlepšení zázemí pro turisty, cyklisty a návštěvníky centra města Kolína. V blízkosti Turistického informačního centra na Karlově náměstí by měla vzniknout zóna, kde bude umístěno veřejné pítko, stojany na kola a nabíjecí stanice pro elektrokola. Tato zóna by měla vhodně doplňovat a rozšiřovat služby infocentra.

Turistické informační centrum v Kolíně sídlící na Karlově náměstí je jedním z prvních míst, kam turisté a cyklisté zavítají. Nutno říci, že absence stojanů a nabíjecí stanice v přímé blízkosti infocentra znesnadňuje cyklistům situaci. Cyklisté nyní primárně řeší, kam si postaví kolo, popř. kde si dobijí baterii elektrokola, namísto aby věnovali svou pozornost památkám, procházce po centru města či návštěvě některého z blízkých restauračních zařízení. Majitelé elektrokol si navíc často plánují trasy a zastávky na základě možnosti dobití baterie svého kola. Přítomnost dobíjecí stanice by byla konkurenční výhodou při plánování trasy a zastávek cyklistů a zvýšila by tak atraktivitu daného místa. Častými návštěvníky infocentra jsou i samotní občané města Kolína, kteří sem pravidelně chodí či jezdí na kole pro tiskoviny a informační servis. Všem těmto skupinám bychom rádi usnadnili a zpříjemnili návštěvu nejen samotného infocentra, ale také centra města a blízkých památek. Přítomnost pítka by zajistila osvěžení a dodržování pitného režimu všem skupinám a kolemjdoucím.

Veřejný přínos projektu

Obyvatelé, turisté, cyklisté i běžní návštěvníci budou moci využít zařízení zóny v kteroukoliv roční dobu. Pítko bude sloužit pro osvěžení a dodržování pitného režimu zvlášť v letních měsících, stojany zajistí bezpečné parkování kol na ploše k tomu určené, a kola tak nebudou opřená o fasády domů či o okolní restaurační zahrádky. Nabíjecí stanici může využít každý majitel elektrokola.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Nabíjecí stanice pro 4 elektrokola
28 000 Kč
Zhotovení pítka včetně návrhu architekta
50 000 Kč
Stojany na kola
30 000 Kč
Montáž
15 000 Kč
Projektová dokumentace
15 000 Kč
Spotřeba elektřiny nabíjecí stanice
3 000 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-0 Kč
Cena celkem
141 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Koordinátor projektu
Projekt nezískal potřebnou veřejnou podporu pro postup do hlavního hlasování.
Neproveditelný