Technické a divácké zázemí víceúčelového hřiště ,,Sokolovna Poříčí nad Sázavou,,

Jaroslav Kubeš
224 000 Kč
461 líbí se mi
Poříčí nad Sázavou
Sport a volný čas

Předmětem projektu je dobudování a dovybavení technického a diváckého zázemí víceúčelového hřiště pro sportovní aktivitu občanů Poříčí nad Sázavou k využívání ,,ZDARMA,, pro rozvoj sportovně kulturních hodnot a tradic Sokola. Je nutné u venkovní terasy zajistit zakrytí tak, aby v případě nepříznivého počasí bylo možno tuto část využívat i jako tribunu nebo ochoz pro sportovce a diváky. Dalším úkolem je třeba zde namontovat i několik laviček a rozšířit tak celkový počet míst k sezení pro početné publikum. V neposlední řadě zajistit vybudování prostor na uskladnění sportovního vybavení (sítě, stojany, míče, tréninkové pomůcky, traktor na sekání trávy nebo odklízení sněhu a další nezbytné vybavení k nutné činnosti), které jsou všem příchozím volně k dispozici.

Náš projekt se skládá ze zastřešení terasy, rozšíření počtu míst k sezení instalací nových laviček, vybudování volně přístupného technického místa na uskladnění sportovních pomůcek pro všechny roční období.
Důvod, proč tento projekt chceme realizovat je dotvoření komplexního zázemí nově rekonstruované Sokolovny a víceúčelového hřiště v Poříčí nad Sázavou a podpora místní Tělocvičné jednoty Sokol, která v letošním roce oslavuje 116. výročí od svého založení (12.5.1904). Komplexní využití sportovního areálu je pro návštěvníky, občany Poříčí nad Sázavou a členy Tělocvičné jednoty Sokol Poříčí nad Sázavou ZDARMA.
Jedná se tedy o velkou podporu a rozvoj sportu v celospolečenském měřítku v Sokolském hnutí zaměřenou zejména na děti a mládež. Sportovní využíti víceúčelového hřiště je díky umělému osvětlení možné v celoročním provozu (Fotbal, házená, florbal, tenis, volejbal, nohejbal, vybíjená a další sporty, které umožňují sportovní využití).

Veřejný přínos projektu

Veřejný prospěch je obrovský, protože v dnešní době sportovat a v takovém rozsahu ZDARMA lze pouze za velké pomoci státní samosprávy, sponzorů a členské základně, kterou má Sokol Poříčí opravdu velkou a přesahuje aktuálně více jak 500 členů. Kulturní prostředí v již tak složité době si naše sportoviště i občané určitě zaslouží.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Montáž střešní krytiny
45 000 Kč
Střešní krytina
89 000 Kč
Lavičky včetně montáže 5Ks
15 000 Kč
Přístřešek na skladování sportovního vybavení
108 000 Kč
Montáž
15 000 Kč
Terénní úpravy
12 000 Kč
Projektová dokumentace
0 Kč
Údržba, úklid, revize
15 000 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-75 000 Kč
Cena celkem
224 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Koordinátor projektu
Nesplňuje jednu z podmínek (Zásady – D.3.3) a to, že realizovaný projekt musí být na majetku obce/města nebo kraje, případně jimi zřizované právnické organizace. V tomto případě se jedná o soukromý majetek Jednoty Sokolské.
Neproveditelný