Nových 9km na kole pro své zdraví ve Žďáru

Monika Honzíková
270 600 Kč
71 líbí se mi
Žďár
Sport a volný čas

Předmětem projektu je propojení dvou cyklotras. č. 351 u Ostrovce a 2260 u Smrku /přírodní park Jesenicko/ ve Středočeském kraji po lesních a polních cestách v majetku obce Žďár. Spojením dvou tras dojde k okruhu a cyklisté se nebudou muset vracet zpět stejnou cestou.

Došlo by k projektu a realizaci značení nové cyklotrasy v přírodním parku Jesenicko, která by ve Středočeském kraji spojovala dvě stávající cyklotrasy č. 351 a 2260. Cyklotrasa by procházela přes obce Žďár a Otěvěky. Mezi těmito vesnicemi byla v roce 2019 zrekonstruována cesta, kde by byly umístěny 2 místa pro odpočinek s turistickou mapou. Řešitelem projektu cyklotrasy by byl Český svaz turistů. Řešitelem odpočinkového místa a cyklomapy by byla obec Žďár. Projekt je průběžně konzultován a naplánován v součinnosti s ČST.

Veřejný přínos projektu

Cyklisté budou mít ucelený okruh a tato zapadlá krajní část okresu bude více vnímána jako součást Středočeského kraje.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Odhad ceny značení dle projektu *
41 000 Kč
Materiál na vyspravení části cyklotrasy
80 000 Kč
Odhad ceny lavičky, mapy, koše *
141 600 Kč
Projektová dokumentace
5 000 Kč
údržba odpoč.místa
3 000 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-0 Kč
Cena celkem
270 600 Kč