Zeleň a barvy do ulice Tylova na Kladně

Michaela Průcha
398 450 Kč
113 líbí se mi
Kladno
Příroda, zeleň

Cílem tohoto projektu je zlepšení životního prostředí a oživení ulice v části města, která má jako jedna z mála stále Genius loci. V první části ulice je navíc místo pro tříděný odpad. Kontejnerové stání zde není uspořádané a je odpudivé. V rámci mého projektu bych ráda kontejnery ohraničila zídkou z obou stran, kterou bych oživila barevnou mozaikou. Mozaika už je součástí mnoha zdí města a chystá se její další pokračování.

Tato ulice je jednosměrná, po obou stranách je lemována rodinnými dvojdomky nebo nízkými činžovními domy. Spojnicí mezi silnicí a domy jsou chodníky po obou stranách ulice. Mou dlouholetou snahou je v levé části ulice vytvořit zelený přerušovaný pás. Vysázet zde zejména stromy a keře, případně zatravněný pás okolo nich.
Ulice slouží, bohužel, hlavně jako parkovací místa pro auta. Právě prostor na úrovni spojnic pozemků, v půlce dvojdomků, je ideální plocha pro zeleň. Prostranství mezi chodníkem a silnicí se dá lehce a efektivně upravit. Jednalo by se zhruba o území 2m² pro každou část zeleně.

Ulice je specifická tím, že se v první třetině nachází dlouhá zeď ubytovny Stavitelství a činžovní dům s větší zahradou. Zde jsou již pozemky zčásti osázeny stromy a keři, takže by „nový zelený“ prostor vhodně doplnil zeleň po levé straně ulice.

Ve druhé třetině ulice mají rodinné dvojdomky předzahrádky, takže by další zeleň ideálně podtrhla stávající.

Třetí část ulice je bez předzahrádek a chodník zde navazuje přímo na zeď domu.

Do každé části může být vysázena úplně jiná zeleň. Důležité je tento prostor zpříjemnit, oživit a zvlhčit, zejména v letních měsících.

Veřejný přínos projektu

Veřejným zájmem je zlepšit klima a ekosystém této ulice. Postačila by výrazná změna v její levé části. Tím se skvěle může vylepšit ovzduší, zadržet voda a vyrovnat teplotní extrémy.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Stromy vzrostlé – sakura ozdobná – 10.000,-Kč / 1ks celkem 8 stromů
80 000 Kč
Stromy vzrostlé – bříza bělokorá – 10.000,-Kč / 1ks celkem 2-3 stromy
30 000 Kč
Stromy vzrostlé – platan javorolistý – 5.000,-kč / 1ks celkem 3 stromů
15 000 Kč
Keře – brslen stálezelený – 100,-Kč / 1ks celkem 10-15ks
1 500 Kč
Keře – dřišťál červený – 100,-Kč / 1ks celkem 10-15ks
1 500 Kč
Travní osivo
3 000 Kč
Hlína
30 000 Kč
Obrubníky výměna
45 000 Kč
Práce na chodníku/silnici
125 000 Kč
Závlahový systém –pytel 650,-Kč / 1ks na 13 stromů
8 450 Kč
Betonové díly na zídku/ukotvení – min.100ks KB-blok 70,-Kč / 1ks + malta/lepidlo
25 000 Kč
Práce zedníka
7 000 Kč
Příprava mozaiky/návrh/skladba
5 000 Kč
Práce na mozaice
7 000 Kč
Dokumentace/audit podloží terénu/místa
15 000 Kč
Projektová dokumentace
0 Kč
0 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-0 Kč
Cena celkem
398 450 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Navrhovatel
Staženo navrhovatelem. Projekt má podporu města, ale nepodařilo se v termínu sehnat veškeré souhlasy dotčených orgánů.
Neproveditelný