Zavlažovací systém na fotbalovém hřišti v obci Krhanice

Jan Višvarda
359 000 Kč
451 líbí se mi
Krhanice
Sport a volný čas

Vybudování zavlažovacího systému na fotbalovém hřišti v obci Krhanice.

Pro občany obce Krhanice a TJ Sokol bychom rádi úspěšně dokončili poslední etapu budování zavlažovacího systému na fotbalovém hřišti.
V předchozích etapách jsme již dokončili přípravné práce, zřídili zdroje vody pro závlahu (vrtanou a kopanou studnu), šachtu na sběr dešťové vody a retenční zásobník na vodu. Zároveň jsme pořídili i čerpadlo a kompletní přívod zavlažovací vody z retenční nádoby ke hřišti. V závěrečné fázi je potřeba provést osazení postřikovačů hřiště včetně rozvodů vody a elektroinstalace.

Veřejný přínos projektu

Fotbalové hřiště je centrum sportovního, ale i kulturního vyžití občanů Krhanic. Pravidelně se na hřišti všichni potkáváme na sportovních utkáních, trénincích fotbalu a na dětských dnech. Probíhají zde akce dobrovolných hasičů, školní akce, koncerty, ale i festivaly. Lidé napříč generacemi se na hřišti schází a tráví zde společně volný čas se svými dětmi a spoluobčany. Všichni víme, že naše budoucnost a budoucnost každé obce je v našich dětech, čím více se jim budeme věnovat a trávit s nimi volný čas, tím více jich v naší obci zůstane a založí zde rodiny.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Materiál (elektro materiál, potrubí, šachty, ventily)
219 000 Kč
Montáž zavlažovacího systému
68 000 Kč
Zemní práce, uložení zeminy, zásyp
45 000 Kč
Provedení a zapojení elektroinstalace
18 000 Kč
Projektová dokumentace
0 Kč
Údržba a zazimování
9 000 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-0 Kč
Cena celkem
359 000 Kč