Votický klášter ožívá!

Jaroslava Pokorná
400 000 Kč
105 líbí se mi
Votice
Vzdělání

Předmětem projektu je pořízení velkoformátového plátna, zvukové aparatury a promítacího zařízení do Komunitního centra Voticka umístěného v areálu bývalého františkánského kláštera ve Voticích. Vybavení bude sloužit pro kulturní, spolkovou a zájmovou činnost v rámci regionu Voticka.

Město Votice vlastní areál kláštera od roku 2012. Klášter byl kompletně zrekonstruován a v současné době slouží jako zázemí pro cestovní ruch, kulturu, spolkovou činnost, komunitní akce a kulturní akce – výstavy, přednášky, promítání, školení, dětské tvořivé dílny, semináře a další setkání. Předmětem projektu je pořízení velkoformátového plátna, zvukové aparatury a promítacího zařízení s cílem zlepšení zázemí pro dosud realizované aktivity a možnosti jejich dalšího rozšíření.
Areál kláštera sv. Františka z Assisi se stává centrem kulturního života ve městě i v celém regionu. Ve spolupráci s Městským kulturním centrem Votice a Mikroregionem Voticko se v areálu kláštera koná celá řada akcí. Část kláštera slouží jako expoziční prostor pro turisty a část jako komunitní centrum pro místní obyvatele. V areálu kláštera občanům regionu Voticka poskytují své služby i organizace působící v oblasti sociálních služeb.

www.klaster-votice.cz

Veřejný přínos projektu

Pořízené vybavení bude sloužit pro širokou veřejnost v rámci realizace kulturních a komunitních akcí – přednášek, prezentací, promítání, hudebních produkcí. V současné době se v areálu realizují spolkové aktivity, které je nutno zabezpečit obrazově ale zejména zvukově, a to např. ZUŠ Open, každoroční vzpomínkové akce k připomenutí nejkrvavější bitvy třicetileté války – Jankow 1645, Noc kostelů, Dny evropského dědictví, akce spojené s dýněmi, setkání s klášterními duchy, výstavy, koncerty, setkání votických spolků, setkání seniorů, přednášky Vlastivědného klubu Votice a dalších.
Pořízení vybavení přispěje ke zkvalitnění pořádaných akcí, které nejsou výdělečné, ale příspěvky účastníků slouží na pokrytí provozních nákladů. Kvalitní obrazové a zvukové zařízení umožní i starším občanům využívat nabízené aktivity. V zimním období bude technika využita v prostorách refektáře kláštera, v letním období bude možné ji využít v rámci venkovních akcí na rajském dvoře přímo v centru města. Město dále plánuje obnovení klášterní zahrady pro širokou veřejnost.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Pořízení promítacího zařízení
250 000 Kč
Pořízení a instalace velkoformátového promítacího plátna
120 000 Kč
Pořízení a instalace ozvučení
60 000 Kč
Instalace, doprava, montáž
10 000 Kč
Projektová dokumentace
0 Kč
Odhad provozních nákladů po dobu prvních 3 let
0 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-40 000 Kč
Cena celkem
400 000 Kč