FELITI – pomáháme udržet rovnováhu v přírodě

Alena Pávková
400 000 Kč
0 líbí se mi
Kladno
Ostatní

Dobrovolnický program FELITI se již od roku 2016 snaží řešit po celé České republice problematiku bezprizorních koček, které se staly obětmi nezodpovědného chování člověka.

Jsou jich tisíce, tiše se schovávají v křoví a často je ani nevidíme. Většina lidí si ale neuvědomuje, že kolem nás je spousta opuštěných koček bez domova, jejichž počet se díky člověku neustále zvyšuje. Strádají nemocemi, zimou i hladem, a právě hlad je nutí lovit, aby nasytily sebe a svá koťata, což vede k dramatickému snižování stavů ještěrek, žab, mláďat zajíců, ptáků hnízdících na zemi a spousty dalších. Kočky se tak staly obětmi nezodpovědného chování lidí. Proto je potřeba tomuto předcházet a kočky humánně regulovat. Kastrační program FELITI, čistě dobrovolnická organizace, se snaží už od roku 2016 řešit problematiku bezprizorních koček v celé ČR. V této době s námi spolupracuje 120 smluvních veterinářů a překročili jsme hranici 4100 vykastrovaných zvířat.

Veřejný přínos projektu

Jde o projekt,který je především zaměřen na přemnožené toulavé kočky, které nejen zasahují do ekosystému divokých drobných zvířat (ptáci, zajíci, ještěrky) tím, že je z hladu loví, ale také obtěžují spoluobčany. Jediným humánním řešením je jejich kastrace, která sníží jejich počet ve volné přírodě.

Rozpočet
Popis položky
Cena
0
0 Kč
kastrace toulavých koček
225 000 Kč
Projektová dokumentace
0 Kč
náklady na mzdy, přepravní náklady,
375 000 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-200 000 Kč
Cena celkem
400 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Koordinátor projektu
Projekt nesplňuje základní podmínku z Výzvy Participativního rozpočtu Středočeského kraje (Zásady B.5) a to, že nadpoloviční část výdajů musí mít investiční charakter. Příspěvek na mzdy a provoz nelze uznat do projektu Můj kraj - participativní rozpočet
Neproveditelný