Nová plocha pro zeleň místo zchátralé zemědělské čerpací stanice v obci Veliká Ves

Jana Hantáková
105 000 Kč
52 líbí se mi
Veliká Ves
Příroda, zeleň

Cílem projektu je demolice bývalé zemědělské čerpací stanice a využití pozemku pro vybudování zelené plochy.

Bývalá čerpací stanice pro zemědělské stroje se nachází v centru obce v místech, kde byl dříve zemědělský areál. Již dlouhé roky není využívána, čemuž odpovídá její zchátralý stav. Ten představuje riziko pro občany, zejména ty nejmenší a zároveň narušuje estetický vzhled obce. Její demolice by umožnila vytvořit veřejně přístupnou zelenou plochu. Nově vzniklá plocha by byla ve spolupráci s dendrologem osázena vhodnými dřevinami a v obci by tím vzniklo další stinné místo pro relaxaci.

Veřejný přínos projektu

Veřejný prospěch projektu spočívá zejména v likvidaci nebezpečného prostoru a jeho přestavbě na zelenou plochu, která obci a jejím občanům poskytne bezpečné a klidné místo pro pasivní odpočinek.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Demoliční a zahradnické práce
100 000 Kč
Projektová dokumentace
2 000 Kč
Údržba travnaté plochy
3 000 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-0 Kč
Cena celkem
105 000 Kč