ZOOkoutek v Budiměřicích

Marie Vorlíčková
200 000 Kč
78 líbí se mi
Budiměřice
Zvířata

Cílem projektu je návrat hospodářských zvířat na vesnici a díky nim sezónní údržba špatně dostupné travnaté plochy na kraji obce. Dalším velkým přínosem je spolupráce s místní základní školou a úzké zapojení veřejnosti při péči o zvířata.

V současné době již není vesnice taková, jako byla v minulosti. Z vesnických stavení zmizela hospodářská zvířata a ve většině případů je nahradila okrasná zahrada. Proto bychom chtěli přetvořit nevyužitou členitou travnatou plochu na kraji obce, jejíž údržba je značně složitá, na pastvinu pro ovce a kozy. Část prostoru byla léta využívána jako místo pro černou skládku. Obec místo vyčistila a snaží se ho udržovat, ale z důvodu členitosti to je velmi náročné. Rádi bychom z projektu zakoupili 8 kusů ovcí a koz, materiál na ohradu a přístřešek, napáječku a krmný žlab.
Do projektu bychom chtěli zapojit žáky naší základní školy, aby se seznámili s chovem hospodářských zvířat. Při pracovní nauce by mohli pomoct s přípravou krmiva (sušení sena, sběr jablek z obecního sadu a doma sušení starého pečiva).
Pastvina se stádem by byla i veřejně přístupná, děti by tam mohly pozorovat zvířata v jejich přirozeném prostředí a být s nimi v úzkém kontaktu.
Dalším přínosem by bylo využití ovoce jako potrava pro zvířata (hlavně jablka) z velkého obecního sadu, o která v současné době občané nemají moc zájem, a proto je pracovníci obce ukládají na kompost.
Nejen děti ze školy, ale i občané z obce by mohli začít sušit staré pečivo, které nyní ve velké míře končí v odpadu.
V prostoru rovněž zamýšlíme vysadit 15 nových stromů druhově patřících do místní poříční lokality.
Do budoucna plánujeme rozšířit tento projekt o pořízení včelstev ve starých úlech (tzn. kláty). Prostor přímo vybízí k vytvoření hmyzích hotelů, které bychom chtěli vybudovat ve spolupráci s našimi občany.

Veřejný přínos projektu

Vytvořením zookoutku by došlo k návratu hospodářských zvířat do naší vesnice. Dalším bonusem by bylo spasení špatně přístupného terénu a tím jeho do budoucna udržitelná údržba. Pastvina by byla veřejně přístupná, děti i dospělí by mohli pozorovat zvířata v jejich přirozeném prostředí a být s nimi v úzkém kontaktu. Místo je v těsné blízkosti hráze říčky Mrliny, která je cílem procházek. A v neposlední řadě by se rozšířila spolupráce s místní základní školou, děti by pomohly s přípravou krmiva pro zvěř (sušení sena, sběr jablek z obecního sadu, sušení starého pečiva).

Rozpočet
Popis položky
Cena
Krmný žlab
5 000 Kč
Oplocení (pletivo, kůly, brána)
53 000 Kč
Stádo zvířat
12 000 Kč
Výsadba stromů
30 000 Kč
Zemní práce
50 000 Kč
Přístřešek
15 000 Kč
Napaječka se zásobníkem na vodu
20 000 Kč
Projektová dokumentace
0 Kč
Běžná údržba oplocení a přístřešku
15 000 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-0 Kč
Cena celkem
200 000 Kč