Mobiliář do obcí Mikroregionu Voticko

Lucie Krubnerová
400 000 Kč
58 líbí se mi
Votice
Sport a volný čas

Předmětem projektu je výroba / nákup a instalace veřejného mobiliáře - informačních cedulí, posezení, stojanů na kola, odpadkových košů a herních prvků do obcí mikroregionu Voticko ve velikostní kategorii do 500 obyvatel. Jedná se o obce Červený Újezd, Ješetice, Mezno, Ratměřice, Smilkov, Střezimíř, Zvěstov.

V rámci projektu bude nakoupen a instalován venkovní mobiliář do obcí Mikroregionu Voticko. Mobiliářem budou osazena veřejná prostranství jednotlivých obcí či jejich osad. Jedná se o informační cedule, stoly s lavicemi, stojany na kola, odpadkové koše a herní prvky.
Venkovní mobiliář bude umístěn na pozemcích ve vlastnictví jednotlivých členských obcí Mikroregionu Voticko na veřejně přístupných místech a bude sloužit pro místní obyvatele i návštěvníky jednotlivých obcí a celého regionu. Mobiliář vhodně doplní již existující - někde prvky chybí zcela, některé jsou zastaralé a vyžadují výměnu.
Jednotlivé prvky budou sloužit pro zábavu, odpočinek i jako místa pro setkávání a poznání. Vizualizace jednotlivých prvků bude přizpůsobena konkrétnímu místu a již instalovanému mobiliáři.

Veřejný přínos projektu

Veřejný prospěch projektu je dán využitím jednotlivých prvků, a to širokou veřejností všech věkových kategorií. V rámci projektu bude umístěn mobiliář na veřejně přístupných místech. Prvky budou sloužit jak obyvatelům jednotlivých obcí, tak i turistům, kteří oblast navštěvují - a to zejména cyklisté a rodiny s dětmi.
Jednotlivé prvky budou umístěny v centech obcí a osad nebo na turisticky zajímavých místech v katastru jednotlivých obcí, veřejně přístupné bez omezení. V rámci regionu působí turistické destinace Kraj blanických rytířů a Toulava, se kterými jednotlivé obce úzce spolupracují. V rámci mobiliáře budou umístěny i informační cedule s mapou a turistickými cíli v nejbližším okolí.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Nákup mobiliáře (odpadkové koše, posezení, herní prvky) do jednotlivých obcí
194 000 Kč
Grafické práce, fotodokumentace
10 000 Kč
Zemní práce, terénní úpravy
30 000 Kč
Informační cedule do jednotlivých obcí
160 000 Kč
Instalace, doprava
20 000 Kč
Projektová dokumentace
0 Kč
Údržba mobiliáře
6 000 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-20 000 Kč
Cena celkem
400 000 Kč