Hřiště pro požární sport - Braškov

Markéta Chalupová
312 500 Kč
174 líbí se mi
Braškov
Sport a volný čas

Cílem projektu je vytvoření hřiště pro požární sport. Jedná se o travnaté hřiště se závodními i tréninkovými tratěmi, překážkami a zázemím.

V roce 2018 začali členové Sboru dobrovolných hasičů Braškov budovat svépomocí hřiště pro požární sport. Jejich cílem je vytvořit hřiště s tratěmi na štafetu pro 4 x 60m, 4 x 100m, dále 3 dráhy na 100m s překážkami, dráhy pro požární útok CTIF (Mezinárodní technický výbor pro prevenci a hašení požárů) a dvě dráhy pro požární útok pro děti, ženy i muže. V současné době hasičům ještě chybí provést dosetí a vertikutování travnaté plochy, umístit značky pro překážky, vybudovat dvě pevné základny pro požární útoky, koupit a osadit kontejner pro skladování materiálu, instalovat šplhací konstrukci a vybudovat posezení se stříškou.
Hlavním důvodem vybudování hřiště pro požární sport je však fakt, že v současné době sbory dobrovolných hasičů jednotlivých obcí nemají taková zázemí a velikosti ploch hřišť, aby mohly pořádat velké soutěže, jako je například třídenní kolo soutěže Plamen s účastí cca 300 lidí. Tuto soutěž v současné době můžou pořádat pouze dva sbory dobrovolných hasičů v okrese a jedním z nich je naše Obec Braškov. Je však nutné pro konání soutěže upravovat fotbalové hřiště, které však nevyhovuje svojí velikostí a na různé disciplíny se musí dráhy měnit a přeměřovat. To zabere značnou část času a nelze soutěžit ve více disciplínách najednou. Proto se naši hasiči snaží o vybudování hřiště, které bude sloužit pro soutěže s větším počtem účastníků a bude zde možnosti soutěžit ve více disciplínách najednou.
Požární sport má v naší obci dlouholetou tradici, proto se pár nadšenců před 11 lety rozhodlo založit i mládežnický oddíl pro děti od 4 do 18 let. Do oddílu jsou přijímány všechny děti, které projeví o tento sport zájem, rovněž i děti s hendikepem, které těžko hledají umístění ve sportovních oddílech. V současné době čítá náš mládežnický oddíl 46 dětí a to jak dětí z naší obce, tak ze sousedních obcí a měst. Jak družstva, tak jednotlivci se umísťují v soutěžích na předních místech. Zároveň má náš SDH velmi dobré ženské i mužské družstvo.

Veřejný přínos projektu

Na hřišti se budou konat tréninky a soutěže družstev našeho Sboru dobrovolných hasičů, ale i družstev okolních sborů z okresu, hlavně pak třídenní závody okresního kola Plamen, na který se sjíždí Sbory dobrovolných hasičů z celého okresu s účastí cca 300 lidí. V letošním roce měla začít spolupráce při trénincích se studenty ze Střední odborné školy požární ochrany v Kladně. Novinkou by mělo být letní příměstské hasičské soustředění. Nové hasičské hřiště zůstane volně přístupné po celý rok pro širokou veřejnost a nabídne zde kromě sportovního využití i místo k posezení a odpočinku.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Osivo, hnojivo, vertikutace hřiště
40 000 Kč
Traktůrek pro údržbu travnaté plochy
85 000 Kč
Značky pro vytyčení tratí a překážek
50 000 Kč
Pevná základna pro požární útok 2x
10 000 Kč
Přístřešek
50 000 Kč
Šplhadla
40 000 Kč
Lavice se stoly – 3 sady
30 000 Kč
Projektová dokumentace
0 Kč
Údržba trávníku, tratí a překážek
7 500 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-0 Kč
Cena celkem
312 500 Kč