Přírodní zahrada Základní školy a Mateřské školy Nučice

Pavel Schneider
397 677 Kč
153 líbí se mi
Nučice
Sport a volný čas

Naše Základní škola a Mateřská škola Nučice má ve svém areálu školní zahradu, kterou bychom chtěli revitalizovat. Součástí zahrady budou rekondiční prvky podporující zdravý životní styl (mlhoviště, herní prvky, prolézačky, trampolína, …), novou výsadbu zaměřenou na ekologickou výchovu a využití přírodnin a vzdělávací prvky pro ekologickou výchovu (stezka smyslů, hmyzí hotel, vzdělávací panely, altán – učebna), nedílnou součástí zahrady bude i systém jímání a využití dešťové vody. Cílem projektu je vytvořit zahradu, která bude děti ZŠ a MŠ inspirovat, která jim nabídne pestrou paletu podnětů a zároveň bude fungovat jako místo pro venkovní výuku a společná setkávání s rodiči a širokou veřejností. Z participativního projektu Středočeského kraje bude realizován altán – učebna a lanová prolézačka.

Základní i mateřská škola je zapojena do mezinárodního projektu Ekoškola neziskové organizace Tereza. Revitalizace zahrady je hlavním tématem letošního roku, kromě toho se věnujeme i třídění odpadů a úspoře energií – především vody, tepla a elektrické energie. Ve škole i mateřské škole vznikly Ekotýmy, jejíž členové pravidelně připravují akce a vyhodnocují je.
Součástí ekotýmu jsou děti, žáci, učitelé i rodiče. Oba ekotýmy se podílí i na projektování budoucí zahrady. Ekologickému vzdělávání se pravidelně věnujeme v rámci školní i mimoškolní výchovy.

V rámci projektu budeme spolupracovat s dalšími školami zapojenými do projektu a plánujeme je společně i s dalšími školami v okolí zvát na akce ekologické výchovy v naší zahradě.

V únoru jsme v naší škole přivítali spřátelenou neziskovou organizaci Ornita, která vedla projektový den na téma ptáci našich zahrad. Projektové dny na podobná témata jsou hrazeny z projektu ESF EU Šablony II.

Projekt revitalizace zahrady má velkou podporu zřizovatele – Obce Nučice. Bude se podílet i na financování částí, které nepůjdou hradit z dotací.

Obec Nučice, rodiče dětí a žáků školy i děti a žáci škol se budou podílet i na realizaci školní zahrady například výrobou ptačích krmítek a budek, osazením hmyzího hotelu, vyrobením popisek k jednotlivým přírodninám a podobně.

Součástí zahrady budou rekondiční prvky podporující zdravý životní styl (mlhoviště, herní prvky, prolézačky, trampolína, …), novou výsadbu zaměřenou na ekologickou výchovu a využití přírodnin a vzdělávací prvky pro ekologickou výchovu (stezka smyslů, hmyzí hotel, vzdělávací panely, altán – učebna), nedílnou součástí zahrady bude i systém jímání a využití dešťové vody.
Cílem projektu je vytvořit zahradu, která bude děti ZŠ a MŠ inspirovat, která jim nabídne pestrou paletu podnětů a zároveň bude fungovat jako místo pro venkovní výuku a společná setkávání s rodiči a širokou veřejností.

Z participativního projektu Středočeského kraje bude realizován altán – učebna a lanová prolézačka.

Altán bude využíván pro vzdělávací aktivity v rámci ekologické výchovy i dalších předmětů pro menší skupiny dětí, bude poskytovat stín i ochranu před povětrnostními vlivy i pro relaxační aktivity. Lanová prolézačka bude sloužit pro rekreační a sportovní aktivity především starších žáků školy.

Projekt zahrady je jíž zpracován, postupně jej nyní realizujeme za finanční i další účasti více subjektů.

Veřejný přínos projektu

Školní zahrada je využívána 300 žáky základní školy a 100 dětmi mateřské školy. Zároveň slouží pro společná setkávání dětí, žáků, rodičů i pracovníků školy. Má důležitou roli při tvorbě komunity školy a školky.
Cílem projektu je vytvořit zahradu, která bude děti ZŠ a MŠ inspirovat, která jim nabídne pestrou paletu podnětů a zároveň bude fungovat jako místo pro venkovní výuku a společná setkávání s rodiči a širokou veřejností.
Po revitalizaci by přírodní zahrada byla v odpoledních hodinách volně přístupná i pro ostatní obyvatele obce Nučice.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Altán
190 768 Kč
Lanová prolézačka
110 315 Kč
Montáž
90 786 Kč
Doprava
5 808 Kč
Projektová dokumentace
0 Kč
Běžná údržba, nátěry, revize a kontroly
15 000 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-15 000 Kč
Cena celkem
397 677 Kč