Beach-volejbalové hřiště Votice

Lucie Krubnerová
400 000 Kč
0 líbí se mi
Votice

Předmětem projektu je vybudování beachvolejbalového hřiště v areálu budovaného biokoupaliště ve Voticích (ORP Votice, obec nad 3 tis. obyvatel).

Předmětem projektu je vybudování beachvolejbalového hřiště v areálu budovaného biokoupaliště ve Voticích (ORP Votice, obec nad 3 tis. obyvatel). Město Votice vlastní areál na okraji města, kde od roku 2019 probíhá výstavba biokoupaliště pro veřejnost.

Beachvolejbalové hřiště není součástí projektové dokumentace. Areál by toto hřiště vhodně doplnilo jako další možnost pro sportovní a rekreační vyžití obyvatel a návštěvníků města Votice. Areál bude zpřístupněn veřejnosti v rámci otevírací doby biokoupaliště. Zahájení provozu biokoupaliště je plánováno na červen 2020.

Město Votice leží ve Středočeském kraji v okrese Benešov. Město Votice je položeno na hlavní silnici E 55 (Praha - České Budějovice - Vídeň), 18 km jižně od Benešova a 30 km severně od Tábora. Má cca 4 500 obyvatel a je přirozeným centrem cca patnáctitisícového regionu.
Předmětným územím pro vybudování biokoupaliště, jehož součástí by bylo i plánované hřiště na beachvolejbal, jsou plochy pozemků parc. č. 954/2, 893/1, 902/4, 897, 895, 1125/2. Tyto plochy jsou zatravněny a využívány jako louky.

Areál pro plánovaný biotop a beachvolejbalové hřiště leží v jihozápadním okraji města v klidné oblasti, separován od obytné zástavby. V okolí je vzrostlá zeleň, cca 250 m západním směrem se nachází rybník Pilař. U severovýchodní hranice areálu se nachází stávající polní cesta se stromořadím. Jižně je areál ohraničen vzrostlou zelení a zatrubněným potokem. Cca 130 m jižně od areálu se nachází krajská komunikace II. třídy č. 121 (Votice – Sedlec – Prčice).

Celková plocha areálu plánovaného koupaliště činí 15 tis. m2. Navrhovaná denní návštěvní kapacita areálu je 300 - 500 osob. Hřiště bude umístěno v areálu biokoupaliště a vhodně doplní tento vznikající volnočasový a relaxační areál. Využití areálu je pro místní obyvatele i návštěvníky města Votice a celého regionu Voticka.

Veřejný přínos projektu

Veřejný prospěch projektu je dán možností využití areálu pro širokou veřejnost - zejména pro obyvatele města Votice ale i návštěvníky města a celého regionu. Hřiště bude součástí celého areálu biokoupaliště a vhodně doplní volnočasové a sportovní příležitosti Voticka.

Hřiště je využitelné pro všechny věkové kategorie. Žádné takové hřiště v rámci města ani regionu v současné době není.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Realizační náklady dle položkového rozpočtu
1 032 437 Kč
Projektová dokumentace
20 000 Kč
Provozní náklady
60 000 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-712 437 Kč
Cena celkem
400 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Navrhovatel
Projekt byl stažen navrhovatelkou.
Neproveditelný
Koordinátor projektu
Projekt je dílčím projektem výstavby nového areálu biotopu ve Voticích. Vzhledem ke zpoplatnění vstupu do areálu není zaručen volný vstup a využití širokou veřejností. Je tím podstatně snížen veřejný prospěch. V souladu se Zásadami participativního rozpočtu (bod B.4) je projekt ohodnocen jako nerealizovatelný.
Neproveditelný