Bezpečnější Drahelice

Klára Říhová
310 000 Kč
0 líbí se mi
Nymburk
Doprava

Vybudování chodníků a kanalů pro dešťovou vodu v ulici Kostomlátecká, Nymburk - Drahelice

Vybudování chodníků v ulici Kostomlátecká v části Nymburka - Drahelice je velmi poteřebné z důvodu zvýšení bezpečnosti obyvatel zde bydlících. V této ulici přesahuje průměrná věk obyvatel 65 let, většina mých sousedů se pohybuje s pomocí hole, francouzkých holí popř. chodítek. V současné době je podém domů pouze pás trávy, kterou musejí sekat a nemohou se po takovémto terénu jednoduše pohybovat. Po silnici III. třídy, která zde prochází projede denně cca 15 kamionů, v případě kdy se potká s MHD, musejí "skákat" chodci do trávy či příkopu. Nyní se postavilo na konci obce satelitní městečko, kde jsou malé děti. Co: chodníky, kanály na dešťovou vodu. PROČ: zvýšení bezpečnosti pohybu. PRO KOHO: pro moje starší sousedy, ulehčení jim stáří. Město Nymburk jsem žádala opakovaně, uvědomují si tuto nebezpečnou situaci, ale nemají peníze.

Veřejný přínos projektu

Zvýšení bezpečnosti pohybu a bydlení v této části Nymburka. Zamezení podmáčení domů u silnice III. dešťovou vodou, která prosakuje travnatým pásem v majetku města Nymburka až k domům. Veřejný prospěch z tohoto projektu budou mít všichni obyvatelé této části města, ochrání se jejich majetek, který je nyní pravidelně podmáčen při sebemenším dešti, umožní se bezpečný pohyb starších osob a malých dětí v obci, předejde se sražení osob kamionem, který se bude pohybovat na této úzké komunikaci bez přítomnosti chodníků. Děkuji

Rozpočet
Popis položky
Cena
0 Kč
Projektová dokumentace
250 000 Kč
udržba chodníků a kanálů
60 000 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-0 Kč
Cena celkem
310 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Koordinátor projektu
Projekt nesplňuje podmínku nadpoloviční části investičních nákladů. Zásady (B5): Nadpoloviční většinu rozpočtu každého projektu, ucházejícího se o podporu, musejí tvořit investiční náklady. Provozní náklady do 3 let od uvedení do provozu jsou uznatelným výdajem. Podpora může být jedním ze zdrojů financování projektu.
Neproveditelný