Vytvoření veřejného venkovního hřiště v Kutné Hoře

Josef Treml
395 000 Kč
262 líbí se mi
Kutná Hora
Sport a volný čas

Cílem je zprovoznit venkovní hřiště v Kutné Hoře a umožnit veřejnosti na něm sportovat.

Projekt si dává za cíl rozšířit počet veřejných sportovišť v Kutné Hoře. V rámci projektu bude vyměněn povrch stávajícího venkovního hřiště a vybuduje se vstup pro veřejnost. Hřiště se nachází na pozemcích Střední průmyslové školy v Kutné Hoře a v současnosti slouží jen pro výuku tělesné výchovy. Po realizaci projektu by veřejnost mohla inovované hřiště bezplatně využívat v odpoledních hodinách.

Veřejný přínos projektu

Realizace projektu umožní rozšířit možnost sportovního vyžití obyvatel Kutné Hory.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Vybudování odděleného vstupu
40 000 Kč
Rezervační systém
5 000 Kč
Výměna povrchu
350 000 Kč
Projektová dokumentace
5 000 Kč
Údržba hřiště
15 000 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-20 000 Kč
Cena celkem
395 000 Kč