Mělnický Bibliobox-Art

Ing. Radka Kareisová
399 990 Kč
50 líbí se mi
Mělník
Kultura

V souvislosti s plánovaným stěhováním Městské knihovny Mělník do rekonstruovaných prostor na náměstí Karla IV. bychom rádi v blízkosti knihovny umístili bibliobox, který Mělník, jako jedno z mála měst, nemá.

Náměstí Karla IV., které by v budoucnu mělo projít výraznou proměnou, je součástí cesty spojující Pražskou bránu, jež v současné době plní funkci jediné městské galerie a Masarykův kulturní dům představující centrum kultury ve městě. I proto chceme, aby byl mělnický bibliobox-Art současně uměleckou intervencí do veřejného prostoru. Vytvořený artefakt by měl svým designovým zpracováním přitahovat jak obyvatele města, tak turisty a náhodné kolemjdoucí a zároveň odkazovat na významné regionální autory při současném zachování jeho základních funkcí čtenářům – možnost každodenního vracení knih bez časového omezení a získávání informací o nabídce programů v nové knihovně.
Projekt Bibliobox-Art začne vyhlášením designérské soutěže. Po výběru nejlepšího návrhu bude zpracována technická dokumentace nutná pro realizaci díla. Následně bude zadáno výběrové řízení a vlastní realizace artefaktu. Velký důraz přitom bude kladen na precizní zpracování vítězného návrhu s ohledem na venkovní umístění díla. Objekt musí odolávat povětrnostním podmínkám, musí být pro návštěvníky bezpečný a z hlediska vlastního knižního zařízení (bibliobox) maximálně funkční. Vytvoření a instalace díla by měly korespondovat s koncepcí revitalizace náměstí Karla IV. Umístění artefaktu bude přínosem nejen pro čtenáře městské knihovny a mělnickou veřejnost, svůj význam bude mít i v oblasti cestovního ruchu.

Veřejný přínos projektu

Bibliobox-Art umožní čtenářům Městské knihovny Mělník vracet vypůjčené knihy každý den po dobu 24 hodin. Na boxu bude rovněž umístěna vývěsní plocha, která bude sloužit k propagaci pořadů, kurzů a workshopů Městské knihovny Mělník. Důležitou informační funkcí plánovaného biblioboxu-Art bude odkaz na spisovatele, kteří žili a tvořili v našem regionu. Umístění uměleckého artefaktu do veřejného prostoru zvyšuje jeho kulturní hodnotu, zhodnocuje místo jako celek. V souvislosti s revitalizací náměstí Karla IV. může nově proměněné místo rovněž posílit význam umění. Celý projekt tak bude přínosem nejen pro obyvatele Mělníka, ale svým poselstvím osloví i turistické návštěvníky města. Díky uměleckému ztvárnění bude bibliobox-Art hodnotným prvkem, který svým vzhledem přirozeně zapadne do kontextu revitalizovaného náměstí.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Výroba umělecké části - Bibliobox-Art Mělník
200 000 Kč
Instalace + Přeprava + Manipulace
25 000 Kč
Designérská soutěž - Instalační umění - Bibliobox Mělník
35 000 Kč
Vlastní - funkční část - Bezpečnostní bibliobox
119 990 Kč
Projektová dokumentace
20 000 Kč
Běžnou údržbu zajistí zaměstnanci Mělnického kulturního centra - Městské knihovny Mělník
0 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-0 Kč
Cena celkem
399 990 Kč