Lesní naučná tělocvična Neratovice

Alena Prošková
399 999 Kč
98 líbí se mi
Neratovice
Sport a volný čas

Trasa 2 km podél cesty krajem příměstského lesíku vzdáleného asi 1 km chůze od jihovýchodního okraje sídlištní zástavby Neratovice. Sedm stanovišť s jednoduchými cvičebními prvky vyrobenými z pevného přírodního dřeva (např. akát nebo jasan). QR kód každého prvku zobrazí prostřednictvím mobilního telefonu stránku www.lesnitelocvicna.neratovice.cz - obrázek s doporučeným cvikem a jednu přírodovědnou otázku pro každé stanoviště. Otázky na webu budou každý měsíc obměňovány ve spolupráci s místními školami.

Lesní fitness stezka s každoměsíčně obměňovanými přírodovědnými otázkami prostřednictvím QR kódů. Motivace k procházkám ven z města do přírody, ke zdravému pohybu a k vyhledávání nových informací z oblasti přírodovědy – pro všechny věkové kategorie.

Veřejný přínos projektu

Zdravý způsob trávení volného času pro rodiny, možnost využití školkami, školními družinami, DDM, příměstskými tábory, jistě i v rámci hodin tělesné výchovy místních základních a středních škol, pro procházky a nenáročné cvičení seniorů, pro posilování a zdravotní rehabilitaci dětí i dospělých. Prostřednictvím každoměsíčně obměňovaných přírodovědných otázek – celoroční motivace k vycházkám do lesa, výchova dětí k zájmu o přírodu, k touze po vědění a k zodpovědnému vztahu k naší planetě.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Úprava terénu odbornou zahradnickou firmou a osazení osmi certifikovaných prvků
80 000 Kč
Koordinace projektu, administrativa, vzor a metodika tvorby přírodovědných otázek
9 999 Kč
Výroba osmi certifikovaných tělocvičných prvků z pevného přírodního dřeva (např. akátu nebo jasanu)
240 000 Kč
Projektová dokumentace
40 000 Kč
Průběžná údržba odbornou firmou
30 000 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-0 Kč
Cena celkem
399 999 Kč