Vraťme Zlonicím zvony

Radka Kotěrová
400 000 Kč
173 líbí se mi
Zlonice
Kultura

V době války, když začaly Rakousku - Uhersku docházet surovinové zdroje, byly pro válečné účely zabírány mimo jiné i kostelní zvony. Zvony i děla se totiž odlévají z podobného kovu. A tak i Zlonice přišly o své tři vzácné zvony a ty 1. 4. 1917 zazněly naposledy. Dodnes nemají své zvony zpět a určitě by si je zasloužily.

Městys Zlonice je spjat se jménem hudebního skladatele Antonína Dvořáka. Svoji první symfonii napsal Antonín Dvořák v romantickém stylu a inspirací mu byla hudba Beethovena a Mendlssona-Bartholdyho. V té době mu bylo pouhých 24 let a jako vzpomínku na svoje dětství ji nazval Zlonické zvony. V kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Zlonicích byly původně zavěšeny tři barokní zvony; zvon Norbert z r. 1714 od mistra zvonaře Antonína Schönfelda ze Starého Města pražského, zvony Maria z r. 1796 a Florián z r. 1797 z dílny pražského mistra zvonaře Václava Kühnera z Malé Strany. Tyto zvony se naposledy rozezněly 1. 4. 1917, následujícího dne byly zabaveny k válečným účelům. Při příležitosti národních Svatováclavských oslav posvětil 28. 10. 1929 strahovský opat ThDr. Metod Zavoral O. Praem pět nových zvonů. Zvony odlila firma Buřil a Riss v Kuklenách. Největší z nich, Václav (1354 kg), nesl výzdobu navrženou farářem Janem Kohelem ze Včelákova, dále zvony Panna Maria (356 kg), Florián (492 kg), Norbet (779 kg) a Srdce Ježíšovo (35 kg). Iniciátorem akce byl zlonický děkan Monsignore František X. Rudolf, patron kostela, kníže Oldřich Kinský a nájemce statku v Uhách, Oldřich Brtník. Zvony byly bohužel 27. 3. 1942 opět zabaveny pro válečné účely. V letech 1951 - 1954, při probíhající rekonstrukci bývalého špitálu, dnes Památníku Antonína Dvořáka, byla na střeše vztyčena malá věžička pro symbolický zlonický zvon. A nyní je právě nejvhodnější doba, aby tato věžička dostala svůj zlonický zvon, symbolizující odkaz hudebního velikána Antonína Dvořáka.

Veřejný přínos projektu

Více než sto let uplynulo od chvíle, kdy se Zlonice rozloučily se svými zvony, jejichž zvuk se nesl do okolí. Výročí nám připomnělo smutnou historii těchto zvonů, tolik spjatých s velikánem české a světové hudby Antonínem Dvořákem,který má ve Zlonicích i vlastní památník, který je jediným svého druhu ve vlastnictví městyse.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Montáž zvonu
40 000 Kč
Zvon d2 s kompletním vybavením a pohonem
360 000 Kč
Projektová dokumentace
0 Kč
0 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-0 Kč
Cena celkem
400 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Koordinátor projektu
Na základě žádosti obce o změně umístění zvonu ze dne 26.7.2022 je schváleno nové umístění. Oproti původnímu umístění ve věži Památníku A. Dvořáka bude zvon ukotven na stojanu před budovou tak, aby s ním byla umožněna manipulace (vyzvánění). Důvodem této změny je špatný statický stav původního umístění. Ostatní podmínky úspěšného dokončení projektu zůstávají beze změny.
Proveditelný s úpravami