Přírodní hřiště "Břežánek" v Břežanech II

Ivana Klodnerová Praksová
398 000 Kč
88 líbí se mi
Břežany II
Sport a volný čas

Předmětem projektu je rekonstrukce hřiště v srdci obce Břežany II, v těsné blízkosti sportoviště a fotbalového hřiště. Chceme vybudovat přírodní, zajímavé a bezpečné místo k aktivnímu trávení volného času.

Chtěli bychom pro děti vybudovat místo, které maximálně využije své možnosti. Plocha se nachází v místě rekreačně-sportovní zóny obce, a má tedy potenciál hojné návštěvnosti všech věkových kategorií.
Přírodní terénní prvky prostor ozvláštní a umožní pocit soukromí v jednotlivých částech hřiště. Zároveň poskytnou více variant hry než rovný terén (kutálení, schovávání, šplhání…)
Hřiště se nachází pod úrovní fotbalového sportoviště. Toho chceme využít pro cestičku podél celé východní strany hřiště, která bude zároveň sloužit jako přístupová ke klouzačce.
Druhá terénní vlna bude zakrývat průchozí tunel. Její jižní bok chceme využít pro dřevěné schůdky/sedátka z kulatiny, které vytvoří malé hlediště. Vhodným výběrem domečku s vnější deskou pod okýnkem je možné vytvořit prostor pro další dětskou hru (divadýlko, obchod…)
Současné pískoviště bychom rádi přemístili do SV rohu a vytvořili u něj „kuchyňku“ (deska s namalovanými prvky jako sporák apod.) se dvěma židličkami a stolečkem.
Celé hřiště bude propojeno hmatovou cestičkou z přírodnin různého původu, tvaru a velikostí.
Jako spolkům, sdružujícím obyvatele naší obce, nám jde o rozkvět a společný rozvoj míst v obci, která mají potenciál společenského a sportovního využití. Chtěli bychom vybudovat místo, kde se děti sejdou, které bude inspirovat svou členitostí a jinakostí. Místo, které děti přitáhne, propojí napříč vrstevnickými skupinami, probudí jejich kreativitu a přirozený smysl pro pohyb.

Veřejný přínos projektu

V naší obci se nachází dětské hřiště, jehož osud není jasný – není vybudováno na obecním pozemku a nesplňuje parametry bezpečného dětského hřiště. Navíc je situováno v těsné blízkosti hlavní frekventované průjezdové komunikace. Proto chceme pro břežanské děti vybudovat hřiště, které nebude v dosahu prašné komunikace, bude chráněno zelení a ve vhodné části obce, určené pro sport a rekreaci. Jsme přesvědčeni, že renovací tohoto místa přispějeme k obecnému prospěchu a ke zkvalitnění života v obci.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Demontáž stávajícího oplocení a starých herních prvků
20 000 Kč
Terénní úpravy
100 000 Kč
Pořízení a montáž nových herních a přírodních prvků
200 000 Kč
Projektová dokumentace
30 000 Kč
Sekání trávy, sběr odpadků, drobné údržbové práce
48 000 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-0 Kč
Cena celkem
398 000 Kč