Dogpark Nymburk

Stanislava Tichá
400 000 Kč
387 líbí se mi
Nymburk
Zvířata

Cílem projektu je realizace psího parku ve městě Nymburk. Park bude určen pro občany a jejich psy, kteří budou moci využít oploceného prostoru s prvky agility k volnému pohybu, tréninku nebo společné zábavě. Projekt si klade za cíl vytvořit pro početnou skupinu pejskařů jejich vlastní prostor, protože si ho zcela jistě zaslouží.

Projekt psího parku představuje ojedinělý záměr ve městě, který nabídne obyvatelům města a jejich psům možnost vyžití a nový způsob zábavy na čerstvém vzduchu. Jedná se o oplocený prostor, jehož součástí je několik prvků agility, jako je kladina, slalom, proskok a další. Park bude doplněn také pítkem. Prostor dále zahrnuje lavičky k odpočinku a také odpadkové koše pro dodržení čistoty parku. Psi se mohou v prostoru pro ně vyhrazeném pohybovat na volno, bez obojku a náhubku. Provozní řád, otevírací doba a další údaje budou uvedeny na infotabuli, která bude návštěvníky vítat u vstupu. Na ploše parku se nachází několik vzrostlých stromů, které poskytnou návštěvníkům především v horkém létě velmi potřebný stín. Prostor je tedy zaplněn zelení a je příjemně členitý, což dělá park o to zajímavějším a zábavnějším místem. Projekt psího parku bude realizován v lokalitě, v jejíž bezprostřední blízkosti se rozkládá jedno ze dvou městských sídlišť a navazuje na ni městská část Drahelice s dalšími bytovými domy. Lidé ze sídlišť, kteří jen těžko hledají vhodný prostor k volnému pohybu svého psa v blízkosti svého domu, tuto možnost jistě ocení. Věříme, že dobrá dostupnost parku z cyklostezky u řeky Labe bude vybízet k návštěvě i ostatní. Projekt je realizován na pozemcích v majetku města Nymburk.

Veřejný přínos projektu

Ve světě se o Češích mluví jako o národu pejskařů a Česká republika je skutečně v Evropě na samé špičce v počtu chovaných zvířat na počet obyvatel. Město Nymburk registruje na 15 000 obyvatel přibližně 1 300 chovaných psů. Je třeba si uvědomit, že pejskaři představují komunitu, stejně jako jsou např. cyklisté, nebo jiné zájmové skupiny, na kterou bychom neměli zapomínat. Proto se město rozhodlo uskutečnit tento záměr a tuto cílovou skupinu podpořit. Projekt Dogpark Nymburk tak zohledňuje několik skupin. Jedná se především o občany ze sídlišť a domů v okolí, kteří nemají tolik zelených ploch v blízkosti, kde by mohli své psy bezpečně vypustit za účelem volného pohybu. Park může představovat také zajímavou zastávku pro návštěvníky Nymburka, kteří se vydali objevovat další krásy tohoto města. Nezapomínejme také na skupinu osob, které svého psa z nějakého důvodu mít nemohou. I ti budou v parku vítaní a mohou se zde stýkat např. se psem souseda či kamaráda. Dogpark beze sporu přináší také výhodu socializace psů, která je pro jejich výchovu a výcvik velmi důležitá, ale nezapomínejme také na interakci mezi občany samotnými, kteří si během vzájemného setkávání mohou vyměňovat své zkušenosti a názory. Oplocený a uzavřený venkovní prostor umožňující výběh, trénink a výchovu psů ve městě považujeme za velmi účelně vynaložené prostředky. Bude se jednat o nové místo k setkávání, sportování a zábavě pro psy a jejich majitele.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Oplocení (materiál vč. montáže), 115 m
195 000 Kč
Branka jednokřídlá, 2ks
5 600 Kč
Branka dvoukřídlá, 1ks
4 800 Kč
Informační tabule
1 200 Kč
Lavičky (beton/dřevo), 4ks
16 800 Kč
Piknikový stůl (beton/dřevo), 2ks
19 000 Kč
Odpadkový koš, 2ks
7 000 Kč
Psí pisoár s košem, 2ks
15 000 Kč
Pítko vč. vybudování přípojky
45 000 Kč
Překážky (skoky, kladina, áčko, slalom, koupačka, proskok)
68 600 Kč
Terénní úpravy
10 000 Kč
Montáž mobiliáře a překážek
12 000 Kč
Projektová dokumentace
0 Kč
Běžná údržba
15 000 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-15 000 Kč
Cena celkem
400 000 Kč