Univerzální sportovní plocha v obci Zlatá

Josef Černohous
400 000 Kč
229 líbí se mi
Zlatá
Sport a volný čas

Cílem projektu je výstavba sportovní plochy, která bude základem pro variaci sportů: malý fotbal, nohejbal, volejbal, tenis a další. V obci není žádné sportoviště pro volnočasové aktivity dětí, mládeže a dalších obyvatel naší obce. Vybudováním sportovní plochy vznikne příležitost nejen sportovního, ale i společenského vyžití obyvatel. Také dojde k pozvednutí celé oblasti z hlediska rekultivace, vybudování či přiznání stávajících pěšin a důležitému propojení komunikačních zón mezi starou a novou zástavbou. Sportovní plocha hřiště nebude nijak narušovat klid v obci, neboť její poloha je mimo zastavěné území obce a do budoucna ( v sestavovaném územním plánu) se v této oblasti počítá s výstavbou hřiště.

Projektem je výstavba univerzální sportovní plochy pro týmové sporty: malý fotbal, nohejbal, volejbal, tenis a další. Bude vybudována vodorovná sportovní plocha z bezpečného polyuretanového povrchu SmartSoft EPDMV. Budou namalovány základní typové rozměry hřišť pro variaci sportů. V zimním období bude vodorovná plocha v případě příznivého dlouhotrvajícího mrazivého počasí využita pro přírodní ledovou plochu. V rámci obecního rozpočtu bude zakoupeno herní příslušenství: branky, stojanové tyče, sítě a míče na plánované sporty. V současné době v obci není veřejné ani soukromé hřiště či jiné sportoviště. V obci není založen žádný sportovní klub ani jednota. Občané obce musí pro svoje sportovní vyžití dojíždět do okolních obcí. Výstavbou vznikne pro zhruba 650 občanů žijících v obci nejen sportovní, ale i společenská příležitost se setkávat.

Veřejný přínos projektu

Vybudováním sportovní plochy hřiště dojde k pozvednutí celé oblasti z hlediska rekultivace, vybudování či přiznání stávajících pěšin a důležitému propojení komunikačních zón mezi starou a novou zástavbou. Vznikne sportovní a aktivně odpočinková zóna mimo zastavěné oblasti obce a mimo silniční komunikace. Tato do budoucna komplexní zóna nijak nenaruší stabilitu krajiny, nižní nivy potoka. V sestavovaném územním plánu je s využítí této oblasti právě pro sportovní a kulturní účely.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Stavební úpravy
55 000 Kč
Sportovní polyuretanový povrch
470 000 Kč
Grafické práce
15 000 Kč
Výkopové práce
20 000 Kč
Projektová dokumentace
15 000 Kč
Udržovací práce, sportovní vybavení
15 000 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-190 000 Kč
Cena celkem
400 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Navrhovatel
Staženo navrhovatelem.
Neproveditelný