Revitalizace zahrádky, venkovního posezení a dětských prvků u objektu Galerie Samson Caffé v Rakovníku

Petra Kopáčková
135 000 Kč
55 líbí se mi
Rakovník
Kultura

V rámci tohoto projektu je plánována revitalizace zahrádky po fyzické (vegetační) stránce, tvorba nového venkovního posezení a prvků pro děti.

Cílem projektu je prostor zahrádky revitalizovat jak po fyzické (vegetační) stránce, tak jej vybavit potřebným mobiliářem a atrakcemi, aby byl hojně navštěvován a stal se tak novým přirozeným místem setkávání. K zahrádce těsně přiléhá Galerie Samson Caffé, přičemž tento objekt je zapsán v seznamu kulturních památek ČR. Dalším cílem projektu je za pomoci estetického povznesení a zvýšení atraktivity veřejného prostranství přispět ke zlepšení celkového vzhledu obce .

Veřejný přínos projektu

Zatraktivnění veřejného prostoru nejen pro návštěvníky Galerie Samson, ale také veřejnost. Tvorba nových dětských prvků, venkovního posezení a revitalizace zahrádky zpříjemní návštěvu každé rodiny s dětmi i jednotlivců. Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek pro návštěvníky a veřejnost.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Revitalizace zahrádky
50 000 Kč
Dětské prvky
20 000 Kč
Venkovní posezení
40 000 Kč
Projektová dokumentace
10 000 Kč
Provozní náklady
15 000 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-0 Kč
Cena celkem
135 000 Kč