Bike Traily Mayrau ve Vinařicích

Martin Raufer
399 000 Kč
165 líbí se mi
Vinařice
Sport a volný čas

Speciální stezky pro horská kola, tzv. "Bike Traily" různé náročnosti, pro cyklisty veškeré výkonnosti i dovednosti - od začátečníků až po zkušené jezdce. Traily jsou budované tak, že náročnost stoupá s rychlostí jízdy, proto je jejich základní část sjízdná i pro malé děti. Některé krátké, a předem vyznačené sekce by však měly odpovídat nejnáročnějším parametrům závodních tratí olympijského cross-country a budou určené jen pro zkušené bikery pro trénink a závody. Traily jsou volně přístupné veřejnosti.

Jedná se o bikové traily pro veřejnosti i trénink cyklistického oddílu, jednosměrné úzké stezky zbudované speciálně pro jízdu na horském kole. Cyklistika je většinou pohříchu vnímána a podporována v rovině cyklostezek, ale většina používaných a prodávaných kol jsou kola horská. Kdo chce využít jejich potenciál a bavit se jízdou v terénu dostává se často na hranici zákona o ochraně přírody a krajiny. Jedním z důvodů je, že chybí nabídka "kde jezdit". Bike Traily Mayrau jsou důstojnou nabídkou, kde se na horském kole vyžít a ještě mají přesah do tréninku sportovců. Toto speciální sportoviště by významnou měrou ulevilo přetíženým příměstským lesům a pomohlo eliminovat budování trailů ilegálních. V blízké ani desítky kilometrů vzdálené lokalitě žádné podobné traily nejsou. Terénní a přírodní podmínky v areálu Mayrau jsou ideální, dřeviny tu jsou vesměs náletové a zásah do nich by byl téměř nulový, podloží tvoří navážka a modelování terénu by bylo minimální. Stávající vrata pod budovou umožní speciální vjezd cyklistům, aby nedocházelo ke kolizím s pěšími návštěvníky, provoz a kompetence upraví provozní řád u vjezdu. Vše bylo předjednáno s vedením důlního skanzenu. V těsné blízkosti se také počítá s cyklostezkou, kopírující bývalou železnici na Ronovku, tento směr získá další významný rekreační potenciál, Bike Traily Mayrau by byly jednou z důležitých "zastávek".

Veřejný přínos projektu

Propojením historie (důlní skanzen Mayrau) a budoucnosti - hornictví na Kladensku a moderního, mladistvého, barvami a moderní technikou hýřícího sportu dojde k synergickému jevu propagace jednoho i druhého. Chátrající a šedivý areál získá nový smysl a využití a doslova mu bude vdechnut život. Návštěvnost muzea se tím pádem mnohonásobně zvýší a díky možnému pořádání tréninků a závodů bude v příjemném kontextu připomínán hornický odkaz Kladenska daleko za hranicemi regionu. Traily umožní pořádat mountainbikové závody, trénink i výuku jízdy na kole a uspokojí potřeby nadšených bikerů z širokého regionu.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Terénní úpravy
280 000 Kč
Infotabule a navigace
40 000 Kč
Projektová dokumentace
70 000 Kč
Drobná údržba, vyklučení atp
9 000 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-0 Kč
Cena celkem
399 000 Kč