Úprava vstupu k původní tvrzi na nádvoří Starého zámku v Hořovicích

Ondřej Vaculík (místostarosta Hořovic)
335 000 Kč
57 líbí se mi
Hořovice
Kultura

Rekonstrukce reprezentativního schodiště a vstupního prostranství k původní tvrzi areálu Starého zámku. Revitalizace vstupních prostor v atriu barokního prostředí Starého zámku jako součást obnovy celého nádvoří

Projekt obsahuje rekonstrukci chátrajícího betonového schodiště (z dob minulého režimu), jeho obnovu pískovcovými deskami v souladu s historickou podobou památkového objektu a úpravu (kultivaci) parkánové plochy (zeleně) před vstupem do tvrze.

Veřejný přínos projektu

Nádvoří Starého zámku v Hořovicích je z dob, kdy v areálu sídlily Vojenské lesy a statky - povrch povětšinou zvětralý beton. V současné době probíhá postupná rekonstrukce celého areálu - v původní tvrzi je již otevřena Galerie Starý zámek i Muzeum Hořovicka jako pobočky Muzea Českého krasu, příspěvkové organizace Beroun. Renomé obou kulturních zařízení stoupá, a to nejen pro Hořovice či Hořovicko, ale i pro návštěvníky z Prahy či Plzně, často z celé republiky.
Současný neutěšený stav nádvoří mnohé návštěvníky odrazuje, přívětivější vstupní prostory budou více odpovídat kulturnímu a společenskému poslání celého Starého zámku. Na jeho nádvoří Městské kulturní centrum koná například Hořovické kulturní léto, v areálu působí též informační centrum a Knihovna Ivana Slavíka.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Rekonstrukce schodů - bourání, odsekání zvětralých částí betonových schodů + odvoz suti
25 000 Kč
Rekonstrukce schodů - založení „nultého „ schodu“ vč. odkopání zeminy
12 000 Kč
Rekonstrukce schodů - vybetonování stupňů – podklad pod pískovcové stupně
35 000 Kč
Rekonstrukce schodů - dodání – výroba atypických desek z božanovského pískovce
105 000 Kč
Rekonstrukce schodů - montáž pískovcových desek – stupňů + dořezání
60 000 Kč
Rekonstrukce schodů - finální úprava (oprava) nástupní a výstupní plochy
10 000 Kč
Úprava parkánu v atriu barokní tvrze - oprava dlážděných cestiček
5 000 Kč
Úprava parkánu v atriu barokní tvrze - parková kultivace zeleně
12 000 Kč
Úprava parkánu v atriu barokní tvrze - oprava vchodových dveří a vstupu
36 000 Kč
Projektová dokumentace
20 000 Kč
Udržují Hořovické technické služby - režie
15 000 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-0 Kč
Cena celkem
335 000 Kč