Andělská poradna

Veronika Beldíková
390 000 Kč
0 líbí se mi
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Sociální služby

V prostorách Ateliéru Andělka na cestách bude otevřena Andělská poradna, kde mohou účastníci aktivit projektu Andělská dílna a Láznění sdílet a řešit své problémy ze sociální, pracovní, či rodinné oblasti s odborným pracovníkem projektu.

V prostorách Ateliéru Andělka na cestách
bude otevřena Andělská poradna, kde mohou účastníci aktivit projektu Andělská dílna a Láznění sdílet a řešit své problémy ze sociální, pracovní, či rodinné oblasti s odborným pracovníkem projektu.
Odborný pracovník projektu – sociální pracovník bude směrovat klienty poradny na další návazné terapeutické aktivity realizované v rámci Ateliéru Andělka na cestách, či jim zprostředkuje kontakty na další příslušné organizace působící v regionu k vyřešení jejich aktuální tíživé situace.
Účastníkům projektu bude k dispozici i online verze Andělské poradny.

Veřejný přínos projektu

Občané mohou v Andělské poradně sdílet své problémy ze sociální, pracovní či rodinné oblasti s odborným pracovníkem, který jim bude nápomocný v jejich řešení. Účastníci projektu mohou též využít možnost konzultace prostřednictvím online verze Andělské poradny.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Projektová dokumentace
0 Kč
personální náklady (mzdové náklady a odvody sociálního a zdravotního pojištění za zaměstnance), náklady na pronájem prostor, náklady na zajištění technického zázemí a propagaci, náklady na supervizi a další odborné vzdělávání zaměstnance
390 000 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-0 Kč
Cena celkem
390 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Koordinátor projektu
Projekt nesplňuje základní podmínku z Výzvy Participativního rozpočtu Středočeského kraje (Zásady B.5) a to, že nadpoloviční část výdajů musí mít investiční charakter. Příspěvek na mzdy a provoz nelze uznat do projektu Můj kraj - participativní rozpočet.
Neproveditelný