Pořízení prvků pro skatepark v Sedlčanech

Město Sedlčany
399 921 Kč
231 líbí se mi
Sedlčany
Sport a volný čas

Vybavení stávajícího skateparku v Sedlčanech novými betonovými prvky certifikovanými pro tuto aktivitu. Stávající skatepark je kvůli dožití některých prvků uzavřen a vyžaduje rekonstrukční zásah, předmětem projektu je pořízení nových prvků s dlouhou životností a uvedení skateparku do provozu.

V Sedlčanech a blízkém okolí je jediný skatepark v rámci stadionu Taverny. Tento skatepark je v současnosti uzavřen z důvodu špatného technického stavu některých prvků (dožití materiálu) a tyto prvky jsou z důvodu bezpečnosti odstraňovány městskou organizací Sportovní areály Sedlčany, správcem areálu. Po odstranění závadných prvků je navrhována jejich náhrada novými prvky z trvanlivých a odolných materiálů tak, aby byla zajištěna i dlouhá životnost skateparku. Je navrženo pořízení cca 16 betonových prvků typu Table, Bank, Coping ramp, Ledge dle specifikace konzultované se skateboardisty. Cílem je provozuschopný, bezpečný, trvanlivý a méně hlučný skatepark, o jehož užívání je hlavně mezi mládeží velký zájem.
Jedním z cílů je přilákat neorganizovanou mládež, která má potenciál k rizikovému chování. Nabídnout zájemcům o tuto aktivitu možnost činnosti uvnitř sportovního areálu s veškerým hygienickým zázemím a dalšími službami, případně i zajištění bezpečnosti a v případě úrazu přivolání pomoci.
Zájem o využívání skateparku je mezi občany napříč věkovými kategoriemi, nejvíce mezi mládeží.

Veřejný přínos projektu

Veřejným prospěchem je v obecném souhrnu obnovení možnosti veřejnosti provozovat skateboarding v prostorách k tomuto účelu určených, podpora mládeže v aktivitách v rámci neorganizovaného sportu, prevence škodlivých vlivů alkoholu a dalších návykových látek ve společnosti. Vstup do skateparku bude bezplatný pro širokou veřejnost, tedy i pro sociálně znevýhodněné zájemce o sportovní aktivity.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Nákup skateboardingových prvků dle specifikace
427 334 Kč
Úhrada DPH 21%
105 854 Kč
Dodávka a montáž prvků
76 733 Kč
Projektová dokumentace
0 Kč
Údržba bude probíhat v rámci údržby stávajícího areálu navýšením úkonů správce.
30 000 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-240 000 Kč
Cena celkem
399 921 Kč