Úsekové měření v částech obce Úžice - Nechyba a Benátky

Pavel Trojánek
375 000 Kč
102 líbí se mi
Úžice
Doprava

Impulsem pro podání projektu jsou četné stížnosti občanů obce Úžice, především dotčených částí Benátky, Nechyba a Radvanice na velmi častý průjezd motorových vozidel, kde jejich řidiči nerespektují nejvyšší povolenou rychlost v obci. V uvedených úsecích jsou i frekventované autobusové zastávky PID a ROPID. Zde především v ranních hodinách čekají školáci na příjezdy autobusů a jsou vystaveni nebezpečí rychle projíždějících vozidel.

Instalace měřičů úsekového měření uvnitř:
a) části obce Úžice-Nechyba na silnici II. třídy č. 335
b) části obce Úžice – Benátky na silnici III. třídy č. 33428
Z důvodu nerespektování velkého počtu řidičů motorových vozidel maximální povolenou rychlost v obci.
Případný postih neukázněných řidičů, přistižených úsekovým měřením rychlosti bude řešit městský úřad v Kutné Hoře, Odbor dopravy a silničního hospodářství. Pokrytí nákladů spojené s pronájmem a údržbou zařízení bude financováno z poskytnutého příspěvku MěÚ Kutná Hora na bezpečnost dopravy obci Úžice.

Veřejný přínos projektu

Cílem projektu je donutit řidiče k dodržování povolené rychlosti silničních vozidel v obci, které bude přispívat k vyšší bezpečnosti všech účastníků silničního provozu.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Instalace zařízení pro průjezdové měřiče rychlosti
250 000 Kč
Projektová dokumentace
50 000 Kč
Provoz SW pro měřiče rychlosti na 3 roky, servis a údržba
75 000 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-0 Kč
Cena celkem
375 000 Kč