Vybudování přírodní cyklo cesty z obce Tisová k jezírku Rusalka

David Alimov
255 000 Kč
0 líbí se mi
Bohutín
Sport a volný čas

Lepší zpřístupnění pro cyklisty a pro rodiče s dětmi na kole cestu z Příbrami k jezírku Rusalka u Vysoké u Příbramě. Cyklisti nebudou muset po silnici a využijí modré turistické cesty – Svatojakubské cesty k přiblížení se k jezírku.

V lese za obcí Tisová u Příbrami je lesík v němž je starý přivaděč vody do dolů v Bohutíně. tento přivaděč je většinou plný vody a zpříjemňuje cestu a umožňuje život vodní fauně a floře. Cyklisté mají však potíže touto cestou jezdit, bo některé části jsou blátité a těžko sjízdné. Chtěli bychom jako spolek Koolo z.s. pomoci cyklistů z okolí a Příbrami, aby se lépe mohli dopravit k hystoricky krásnému místu jezírka Rusalka a nemuseli tak jezdit po silnici či autem z Příbrami.
Projekt by vybudoval půl metru širokou cyklo cestu z přírodních materiálů, jež by nenarušila vzhled v lese. Cesta by byla ve středu současné cesty a nebránila by tak občasnému projetí lesní techniky, která by tak cyklo trasu mohla poničit. Projekt by vybudoval 2 malé mostíky, jež by pomohly odvést vodu z cesty a umožnily by tak jednodušší přejezd cyklistům a pohodlnější pohyb chodců.
Jako materiál by se dal použít štěrk z Vojenských lesů a statků v nedalekém lomu a dotace by pokryla jenom zemní práce a materiál na mostíky.
Stezka by byla 1 km dlouhá na pozemku 792 v K.U. Bohutín jež je vlastníkem Lesy CR.

Veřejný přínos projektu

Rozvoj turistiky, zpříjemnění procházek obyvatelům z blízkých vesnic a Příbrami, nekonfliktní pohyb chodců a cyklistů, omezení pohybu cyklistů po frektované silnici v Bohutíně, snížení zatížení dopravy auty bo cyklisti a chodci budou mít trasu raději

Rozpočet
Popis položky
Cena
zemní práce, přeprava šterku, hutnění a válcování povrchu
80 000 Kč
roury, dřevo a práce na vybudování mostíku
50 000 Kč
šterk s 2 druhy zrnitosti s dopravou
60 000 Kč
Projektová dokumentace
20 000 Kč
Oprava šterku
45 000 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-0 Kč
Cena celkem
255 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Lesy ČR, Lesní závod Konopiště
Pokud se týká vybudování cyklostezky, vjezd kol na technologickou linku je v rozporu s lesním zákonem. Vámi navržená konstrukce by podstatně snížila jak únosnost, tak i průjezdnost stávající technologické linky, Rovněž tak nelze pominout otázku bezpečnosti – cyklostezka je v celé své délce cca 1 km navržena ve vzdálenosti 1 – 2 m od otevřeného příkopu, v komplexu hospodářského lesa. S ohledem na již uvedené Vám sdělujeme, že nesouhlasíme s realizací projektu na námi spravovaném pozemku parc. č. 792 v kat. území Bohutín.
Neproveditelný